Museimässan i Norrköping

Upplev med alla sinnen!

Museerna i Åtvidaberg samverkar på Museimässan som äger rum på Arbetets Museum i Norrköping den 15-16 mars. Med gemensamma krafter samverkar Åtvidabergs museer för att åstadkomma en ännu större attraktionskraft och exponering av vårt kulturarv. Genom att behovet av upplevelser finns hos nya målgrupper har vi valt att samordna verksamheternas ordinarie erbjudanden genom att hitta en röd tråd mellan verksamheterna. Den bygger på:

Upplev med alla sinnen! – titta, lukta, smaka, lyssna och känn.

Tillsammans förmedlar museerna oerhört viktig kunskap och historia från ett brukssamhälle till dagens situation. Den historiska förankringen är en mycket viktig faktor för förståelsen av nutiden, framväxten av ett hållbart samhälle och synergier mellan näringsliv, råvaror, individ och utveckling. Med stolthet önskar Åtvidabergs kommun de tre deltagarna lycka till på utställningen!

Läs mer på:

http://www.museimassan.se

http://www.arbetsam.com

Publicerad av: Jeanette Andersson   
Senast ändrad: 2013-02-12
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se