Byar, orter och socknar

— ett vardagsliv med livskvalitet

Runt centralorten finns en mängd välbevarade byar med vitalitet, livskraft och ett riktigt gott vardagsliv. Åretruntboende varvas med sommargäster och fritidshus i natursköna miljöer.

Alla åldrar och generationer hjälps åt för att bevara en levande landsbygd. Ingen är den andra lik och varje by, ort och socken har sin karaktär, sitt hjärta och själ. Upptäck en levande landsbygd och ta del av vad som händer i vår kommun genom byalagens egna hemsidor.
Läs mer om ett vardagsliv med livskvalitet, idérikedom och gemenskap!

Läs mer om vad som händer och sker utanför tätorten.
www. bjorsater.com
www.hannaes.se


Publicerad av: Jeanette Andersson   
Senast ändrad: 2015-05-05

Kontakt

Strategiskt arbete för aktiv landsbygdsutveckling pågår
under ledning av Samhälls-byggnadsförvaltningen.

Kontakta kommunens växel för mer information;
0120-830 00

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se