Vattenskyddsområden i Åtvidabergs kommun

Vattenskyddsområden inrättas med stöd av miljöbalken för att skydda grund- eller ytvattentillgångar som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt för dricksvattenförsörjning. Syftet är att vattenförekomster och vattentäkter behöver skyddas mot föroreningar som orsakas av punktutsläpp och diffusa föroreningskällor samt akuta olyckshändelser. Förutom den geografiska avgränsningen av ett skyddsområde fastställs även föreskrifter för området.

Viktig naturresurs
Tillgången på vatten för vattenförsörjning är en av våra allra viktigaste naturresurser. Det ställs höga krav på varsamt nyttjande och skydd mot sådana verksamheter och åtgärder som kan påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt såväl på kort sikt som i ett flergenarationsperspektiv.

Vattenskyddsområden i Åtvidabergs kommun
I kommunen finns ett fastställt vattenskyddsområde för Örens vattentäkt (beslut 2013-11-27). Denna grundvattentäkt försörjer knappt 10 000 personer i Åtvidaberg, Grebo, Björsäter och Forsaström med dricksvatten. Sjön Ören ingår i vattenskyddsområdet dels för att grundvattentäkten delvis påverkas av att sjövatten induceras genom marklagren och dels för att sjön vid behov ska kunna användas som reservvattentäkt.

Även för Öjsjön som är vattentäkt för Falerums vattenförsörjning finns ett vattenskyddsområde (beslut 2014-04-30). Ytvattentäkten försörjer cirka 300 personer i Falerum och Gärdserum med dricksvatten via Falerums vattenverk.

De fastställda vattenskyddsområdena finns för nedladdning här i högerspalten.

Den kommunala vattentäkten vid Yxnerum, sjön Yxningen, saknar i nuläget vattenskyddsområde.

Publicerad av: Elisabeth Hillström   
Senast ändrad: 2017-11-10

Kontakt

Pär Ericsson
VD
0120-831 76
per.eriksson@atvidaberg.se

Elisabeth Hillström
Miljöingenjör
0120-831 70
elisabeth.hillstrom@atvidaberg.se

Läs mer

Vattenskyddsområde för Örens vattentäkt

Kommunfullmäktige i Åtvidabergs kommun har i beslut den 27 november 2013 fastställt  Vattenskyddsområde med föreskrifter för Örens vattentäkt.PDF

Vattenskyddsområde för Öjsjöns vattentäkt

Kommunfullmäktige i Åtvidabergs kommun har i beslut den 30 april 2014 fastställt Vattenskyddsområde med föreskrifter för Öjsjöns vattentäktPDF

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se