Vatten- och avloppstaxa

Vatten - och avloppsverksamheten är till 100% taxefinansierad. Det innebär att det inte är skattemedel utan de avgifter som betalas in av de som nyttjar VA-tjänsterna som bekostar verksamheten.
Publicerad av: Elisabeth Hillström   
Senast ändrad: 2017-11-10

Kontakt

Pär Ericsson
VD Åtvidabergs Vatten AB
0120-831 76
per.eriksson@atvidaberg.se

Läs mer

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se