Risk för översvämning

Det inträffar vissa år, företrädesvis under sommaren, ett antal källaröversvämningar i samband med häftiga regn. Trots att vi successivt utför förstärkningsåtgärder för att öka kapaciteten på ledningsnätet finns det risk att översvämningar kan inträffa i samband med häftiga regn. Fastighetsägare bör i eget och hyresgästers intresse i största möjliga utsträckning förebygga skador inom fastigheten till följd av uppdämning i ledningsnätet.

Om ledningsnätet blir överbelastat kan vatten tränga in bakvägen via exempelvis golvbrunnar i källaren. I vissa fall kan även ytvatten rinna in direkt i fastigheter via garagenedfarter, källartrappor, källarfönster eller tränga in genom källarväggar.

Vid översvämning ska fastighetsägaren omgående kontakta det egna försäkringsbolaget som är den part som i första hand reglerar skadorna. VA-verket rekommenderar även fastighetsägare att kontakta sina försäkringsbolag för genomgång av omfattningen av försäkringsskyddet för sådana skador.

Elektrisk ström ska brytas inom översvämmade lokaler. Eventuell bör man länspumpa och flytta utsatta inventarier. Det är viktigt att du iakttar god hygien vid kontakt med inströmmande avloppsvatten.

Gardera dig mot vattenskador!

  • Kontrollera att golvbrunn med avstängningsventil, så kallad fixbrunn, fungerar.
  • Kontrollera att eventuell bakvattenventil eller avloppspump fungerar.
  • Kontrollera att utvändiga dagvattenbrunnar inte är igensatta.
  • Placera inte föremål som inte tål vatten direkt på källargolv där det finns risk för översvämning. Använd hyllor eller bänkar.
Publicerad av: Elisabeth Hillström   
Senast ändrad: 2017-11-10

Kontakt

Pär Ericsson
VD Åtvidabergs Vatten AB
0120-831 76
070-328 31 76 
per.eriksson@atvidaberg.se

Jonny Träff
VA-ingenjör
0120-831 75
072-451 43 09
jonny.traff@atvidaberg.se

Länkar

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se