ABVA för den kommunala vatten- och avloppsanläggningen

För alla som är anslutna till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet gäller ABVA, Allmänna bestämmelser för användande av Åtvidabergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.
ABVA i sin helhet finns att ladda ner här till höger som pdf-fil.

Till ABVA hör även en riktvärdeslista som anger högsta tillåtna halter av oönskade ämnen som kan påverka ledningsnät, reningsprocesser, slam och recipient (sjö- eller vattendrag som tar emot avloppsvatten). Du kan ladda ner även denna lista här intill.

Publicerad av: Elisabeth Hillström   
Senast ändrad: 2017-11-10
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se