Vatten och avlopp

Denna sida innehåller information om det kommunala dricksvattnet och kommunens avloppsreningverk. Information som rör enskilda vattentäkter och enskilda avloppsanläggningar hittar du under Miljö & Hälsa.

Det är Åtvidabergs Vatten AB som svarar för den allmänna vattenförsöjningen och avloppshanteringen i kommunen. Inriktningsmålen är att tillgodose brukarnas behov av vattentjänster och att verksamheten ska bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling.

Verksamheten omfattar beredning och distribution av dricksvatten, uppsamling och rening av avloppsvatten, hantering av avloppsslam samt avledning av dagvatten.

Verksamheten finansieras genom brukarnas avgifter och är till 100 % intäktsfinansierad.

För mer information om kommunalt dricksvatten och avlopp, se menyn här till vänster.

Kundtjänst
Vi har en gemensam kundtjänst tillsammans med Söderköpings och Valdemarsviks kommuner. Kundtjänsten är placerad i Söderköping. Till kundtjänst kan du ringa med frågor kring abonnemang och debitering av avgifter för renhållning, vatten och avlopp samt slamtömning.

Telefon: 020 - 23 30 22
E-post: va.renhallning@soderkoping.se

Telefontid: vardagar kl 10:00-11:30 och kl 13:00-14:00

Publicerad av: Elisabeth Hillström   
Senast ändrad: 2018-02-05

Kontakt

Kundtjänst
Tel: 020-23 30 22
mån-fre 10-11.30 och 13-14
va.renhallning@soderkoping.se

Relaterat

Miljö & hälsa
Enskilda avlopp
Enskilt dricksvatten

Åtvidabergs Vatten AB -
Anmälan/Blanketter:
Anmälan om anslutning VA,
- blankett 1PDF
Anmälan om förändring inom VSO,
- blankett 2PDF
Anmälan om förändring utanför VSO,
- blankett 3PDF
Flyttanmälan avfall/vatten/avlopp, - blankett 7PDF

Information och kontakt
Åtvidabergs Vatten AB

Aktuellt

Tips för att spara vattenPDF

Tillståndsprövning av Håckla avloppsreningsverk
Åtvidabergs Vatten AB har i beslut den 18 juni 2014 fått länsstyrelsens tillstånd enligt miljöbalken att bygga ett nytt avloppsreningsverk på samma plats som det befintliga. Nu pågår projektering av det nya avloppsreningsverket.

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se