Stöd till våldsutövande vuxna

Händer det att det blir tjafs hemma? Tappar du fattningen ibland? Har du hotat eller slagit din partner? Funderar du på om ditt beteende är ok?
Våld kan vara många olika saker. Det kan handla om att nonchalera den andra, nedvärdera, hota, slå, sparka, agera svartsjukt och kontrollerande, uppträda aggressivt eller använda sexuella kränkningar. Känner du igen dig i något av detta?

Du behöver inte vara ensam med dina tankar och funderingar kring vad som hänt. Det finns stöd och hjälp.

Här är några tips till dig

  • Våga prata med någon om dina funderingar, om det du kanske gjort, prata med någon du känner och litar på.
  • Många relationer som innehåller våld tar slut, men om du tror på en fortsättning är det viktigt att veta att det kan ta lång tid att bygga upp ett förtroende igen.
  • Visa att du respekterar din partner genom att ta hänsyn till den personens mående och behov.
  • Om det finns barn, tänk på att även de är utsatta och inte mår bra av att leva med våld.

Hit kan du vända dig

  • Kontakta socialtjänsten i Åtvidabergs kommun för stöd och hjälp (se kontaktuppgifter i högerkolumnen) eller Råd och stöd, våld i nära relation i Linköping. Tel 013-207 212 som har grupper för män som utövar våld mot sin partner.

  • Du kan kontakta vårdcentralen som kan ge stöd och hjälp, t ex via samtalskontakt med kurator. Tel 010-1059730
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-10-13

Kontakt

Vid behov av hjälp och stöd kontakta Socialtjänstens mottagning
0120- 830 00 (vx)
telefontid mån-fre 08.30-09.30

Övrig kontorstid
kan meddelande lämnas på tel-svararen som lyssnas av regelbundet.

Vid akut behov av hjälp efter kl 17 samt helger kontakta sociala jouren, Linköping
013-20 75 26

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se