Stöd till våldsutsatta vuxna

Har du blivit utsatt för våld? Begränsas din frihet i din relation? Blir du kallad för nedsättande saker? Har du blivit hotad eller skrämd?

Här är några tips till dig

 • För dagbok, skriv om det våld du utsatts för. Kan fungera som bra komihåg.
 • Berätta om det du varit med om för någon du litar på.
 • Om det finns barn, tänk på att även de är utsatta och inte mår bra av att leva med våld.
 • Tyvärr upprepas ofta våld, har det hänt en gång kan det ofta hända igen.
 • Du kan också förbereda dig inför en akut situation genom att packa ner de viktigaste ägodelarna som pass, lite pengar, införskaffa nummer till olika hjälpinstanser samt kanske lära dig något/några nummer utantill.

Hit kan du vända dig​

 • Kontakta socialtjänsten i Åtvidabergs kommun för stöd och hjälp (se kontaktuppgifter i högerkolumnen) eller Råd och stöd, våld i nära relation i Linköping. Tel 013-207 212

 • Du kan även kontakta Kvinnojour i Linköping, Tjejjour i Linköping eller Kvinnojour i Norrköping,Tjejjour i Norrköping, Kvinnofridslinjen eller Killjour.
  Du kan även vända dig till Linköpings stadsmission som har skyddat boende för missbrukande kvinnor som är våldsutsatta. Tel 013-263 861.

 • Har du skador? Uppsök sjukvården för dokumentation. Det är viktigt om du vill polisanmäla någon gång. Kontakta vårdcentralen 010-1059730 , de kan ge stöd och lyssna och har kurator som du kan få samtal med.

 • Du är inte ensam om att vara utsatt för våld, men det du varit med om är ett brott. Om du kan och vågar - polisanmäl! Telefon 114 14. Du kan även få stöd att polisanmäla av exempelvis Socialtjänsten. Läs mer om hur en anmälan går till på polisens webbplats: www.polisen.se/komtilloss. Om du något akut händer kan du ringa 112.

 • Du kan även vända dig till Brottsofferjouren i Linköping/Åtvidaberg.
  Tel 013-104 400

 • RFSL:s brottsofferjour för hbt-personer
  Har du utsatts för kränkningar, våld, hot, trakasserier eller hatbrott? RFSL:s brottsofferjour för hbt-personer finns för att stödja dig.
  Tel 020-341 316.
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-10-13

Kontakt

Vid behov av hjälp och stöd kontakta Socialtjänstens mottagning
0120-830 00 (vx)
telefontid mån-fre 08.30-09.30 

Övrig kontorstid kan meddelande lämnas på tel-svararen som lyssnas av regelbundet.


Vid akut behov av hjälp efter kl 17 samt helger kontakta sociala jouren, Linköping 013-20 75 26

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se