Stöd till våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld 

Känner du dig ofta ledsen? Har du hört din förälder bli hotad eller slagen? Har du själv blivit hotad eller slagen? Tror du att det är ditt fel? Funderar du på vart och vem du kan prata med?
Du är inte ensam och det finns stöd och hjälp att få! Många barn och unga upplever våld i hemmet. Tips till dig:

 • Det är viktigt att du får någon att prata med om det du varit med om, du kan ringa en tjej eller killjour för att anonymt prata med någon och få råd och tips.
 • Du kan även kontakta BRIS eller Brottsofferjouren.
 • Åtvidabergs kommun har ett ansvar och en skyldighet att ge barn och unga som upplevt våld hemma stöd och hjälp, du kan därför kontakta socialtjänsten i kommunen för att få hjälp och stöd. Det finns t ex barn- och ungdomsstöds grupper där du kan få möta andra barn och unga som lever med olika typer av krångel.
 • Åtvidabergs kommun samverkar också med Råd & Stöd, våld i nära relation, i Linköping där det finns gupper för barn som upplevt våld hemma.
 • Du kan också vända till skolkurator eller skolsköterska, de finns där för din skull.

Det är samhällets ansvar att stödja och hjälpa barn som har upplevt våld. Det här är några av de som du kan ta hjälp av i Åtvidaberg:
 
Socialtjänsten
Se kontaktuppgifter i rutan, högerspalten.

 • Ger råd och stöd.
 • Du kan få prata med andra barn i liknande situation.
 • Kan hjälpa dig och mamma/pappa till skyddat boende och hjälp på andra sätt.

Hälso- och sjukvården
Vårdcentralen: 010-105 97 30

 • Kan stödja och lyssna, har tex kurator som man kan prata med.
 • Kan hjälpa vidare till andra som kan ge stöd.
 • Tar hand om och hjälper den som mår dåligt.

Barn- och familjepsykologiskt centrum/Barn- och ungdomspsykiatri
0120-814 40

 • Hit kan du eller din familj vända er för att få prata med kurator eller psykolog.

Polisen
114 14, akut 112

 • Om något akut händer så kan man ringa polisen.
 • Polisen tar också hand om anmälningar av brott.
 • Kan ge vägledning vidare.
 • För mer information om hur en anmälan går till, besök polisens webbplats.

Skola och utbildning

 • Alla skolor har en kurator och skolsköterska, till dem kan man vända sig för att prata om något känns jobbigt, de har tystnadsplikt. De kan också berätta mer om annat stöd som finns att få.

Du kan även vända dig till:  
Råd och stöd, våld i nära relation, Linköping
013- 207 212

Tjejjouren Beata i Linköping
Jour på tisdagar, 19-21.
Telefonnummer: 020 - 315 384
Msn & mal: kontakt@tjejjourenbeata.nu 

Tjejjouren Norrköping
Telefonjour mån 18-21: 020 - 544 900  
MSN-jour: msn@dinarattigheter.se
Mailjour alla dagar: kontakt@tjejjourennorrkoping.se

Killfrågor
Mailjour för killar
Bistår med stöd med alla frågor, känslor och funderingar.

Elektra Elektra arbetar med tjejer och killar som lever i hedersrelaterat förtryck och konflikter. Elektra erbjuder stödjande samtal via telefon och e-post. Både killar och tjejer kan vända sig hit. Läs mer på webbplatsen: elektra.se

Linna-mottagningen Linna-mottagningen har öppen mottagning för ungdomar 13-25 år som är utsatta för hedersrelaterat förtryck, hot eller våld. Jourtelefon: 020-40 70 40

RFSL RFSL Rådgivningen Skåne ger stöd och råd till den som är utsatt för hedersrelaterat våld på grund av sexuell läggning. De har en telefonjour och stödgrupp. Webbplats: www.heder.nu

Rädda Barnen Rädda Barnen är en organisation som kämpar för barns rättigheter genom att väcka opinion och stödja barn i utsatta situationer. De har en särskild webbplats, flicka.nu, för flickor som lever i dubbla kulturer och som tvingas att leva ett liv som de inte vill leva. Telefon flicka.nu: 08-698 90 19 Webbplats: www.flicka.nu

Systerjouren Somaya Systerjouren Somaya är en kvinnojour med erfarenhet av att särskilt möta kvinnor med utländsk härkomst och kvinnor med muslimsk bakgrund. De ger råd, stöd och hjälp till självhjälp via jourtelefonen som har öppet alla dagar 9-16. De talar över 30 språk. Telefon: 020-818 283 Webbplats: www.somaya.se

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-10-13

Åtvidabergs kommuns stöd och hjälp kontakter

Vid behov av hjälp och stöd
kontakta Socialtjänstens mottagning
0120- 830 00 (vx)
telefontid mån-fre kl 08.30-9.30

Övrig kontorstid kan meddelande lämnas på tel-svararen som lyssnas av regelbundet.

Vid akut behov av hjälp efter
kl 17 samt helger kontakta sociala jouren, Linköping
013-20 75 26

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se