Våld i nära relation

Våld förekommer på många olika platser och tar sig många uttryck, men vanligast är att det förekommer i en nära relation och att en kvinna blir utsatt för våld av en man. Det förekommer även våld i samkönade relationer och att män utsätts för våld av kvinnor. Det vanligaste våldet sker inomhus, i det egna hemmet.

"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå något som den vill" (Per Isdal)

 
Några exempel på våld är

  • fysiskt (slag, sparkar, tillhyggen)
  • psykiskt (verbala kränkningar, blickar, tilltalsnamn, hot, kontroll)
  • sexuellt  (sexuellt tvång, våldtäkt, "tjatsex", hot om)
  • socialt  (förminskar i sociala sammanhang, isolerar, kontroll)
  • ekonomiskt  (kontroll av ekonomin) 
  • materiellt  (slår sönder saker som betyder mycket, slår sönder hemmet)

Våld kan utövas på många olika sätt. Det finns även våld inom nära relation som tar sig uttryck i så kallat hedersvåld, där ett kollektiv kan utöva våld över en individ. Både flickor och pojkar drabbas av detta. 

Många utsätts
Alltför många utsätts för våld. Våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och utgör ett hot mot folkhälsan. Detta gäller givetvis allt våld, även om en kvinna är förövare.
Våldet kan illustreras i siffror: 17 kvinnor dödas årligen av våld i nära relation, under 2013 anmäldes 17 000 fall av misshandel mot kvinna från en bekant person och 
6 000 fall av våldtäkt (källa: BRÅ). Men fortfarande tror man att många aldrig anmäler. Enligt Brå:s uppskattningar anmäls bara var femte fall av misshandel till polisen (källa: BRÅ).

Våld i nära relation är ett komplext problem som också kan drabba barn som upplever och tvingas hantera våldet. Våldsutsatta finns inom alla samhällsklasser, det gäller även för de som använder våld.

Stöd och hjälp
Det finns hjälp och stöd att få via Åtvidabergs kommun. Se vidare i menyn till vänster.
För stöd i grupp till vuxna och barn som upplevt våld i familjen samarbetar Åtvidabergs kommun med Råd och stöd, våld i nära relationer, i Linköping.

Har du varit utsatt för hedersförtryck så vänd dig till en lärare/kurator eller socialtjänst, eller läs mer på www.hedersfortryck.se.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Du kan ringa dygnet runt på telefonnummer 020-50 50 50 och du ringer gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.
Mer information om Kvinnofridslinjen

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-10-13

Kontakt

Vid behov av hjälp och stöd kontakta Socialtjänstens mottagning
0120- 830 00 (vx)
telefontid mån-fre kl 08.30-09.30

Övrig kontorstid
kan meddelande lämnas på tel-svararen som lyssnas av regelbundet.

Vid akut behov av hjälp efter kl 17 samt helger kontakta sociala jouren, Linköping
013-20 75 26

Aktuellt

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se