Kvalitetsarbete

Kommunstyrelsen har antagit en policy för uppföljning och granskning av upphandlad och egen verksamhet inom vård- och omsorgsförvaltningen. Policyn beskriver hur vård- och omsorgsförvaltningen fortlöpande ska följa upp och granska verksamhet som bedrivs i egen regi och på entreprenad på uppdrag av kommunen.

Läs mer: Policy för uppföljning och granskningPDF

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-01-11

Kontakt

Marie Almroth   Utvecklingsledare                   0725-30 73 46                  marie.almroth@atvidaberg.se

Anna Andersson
Utredningssekreterare
0120-83 202
anna.andersson@atvidaberg.se 

Anna Agebjörn Hafström
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
0120-833 14
anna.agebjorn-hafstrom@atvidaberg.se  

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se