Ungdomsvård

Den som har begått brott kan dömas till ungdomsvård om det finns särskilt behov av vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om vård av unga (LVU).

Vid ungdomsvård upprättas ett ungdomskontrakt eller en vårdplan som ungdomen är skyldig att följa. Ungdomen får tillsammans med sina vårdnadshavare träffa behandlare från socialtjänsten. När man blir dömd till ungdomsvård får man genomgå programmet "Ett nytt vägval".

Programmet "Ett nytt vägval" utförs enskilt eller i grupp. Programmet handlar bland annat om att bryta tankemönster, drivkrafter, känslor, beteende och alkohol. Övningarna sker både skriftligt och muntligt och i vissa delar deltar även anhöriga.

Om ungdomen inte sköter sin ungdomsvård rapporterar socialtjänsten tillbaka till åklagare. Åklagaren kan då väcka nytt åtal och domstolen kan döma ut en ny påföljd.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2015-09-17


Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se