Medling vid brott

Har du begått ett brott och vill du med egna ord stå för vad du gjort?
Är du brottsoffer och vill ställa frågor till förövaren?
 
Vad är medling?
Grundtanken med medling är att förövare och brottsoffer skall få en möjlighet att mötas på neutral mark. Samtalet leds av en opartisk medlare som hjälper parterna att på ett respektfullt sätt tala med varandra. Medlaren tar ansvar för att båda parter får utrymme att tala samt att inga kränkningar sker under mötet.
Inledningsvis kommer du och dina stödpersoner att få träffa en medlare för att diskutera om vad som hänt och hur du vill gå vidare. I detta inledande möte kommer medlaren att berätta om möjligheterna med medling och besvara dina frågor.
Medverkan i ett medlingsmöte är för båda parter helt frivilligt. Personer du finner stöd hos är välkomna att närvara.

 
Vad kan medling innebära för dig som begått brott?
Att komma till en medlare är ett stort steg mot att ställa saker till rätta och visa att du vill ta ansvar för dina handlingar.

 
Vad kan medling innebära för dig som utsatts för brott?
Mötet ger dig chansen att få en mer nyanserad bild av den som vållat dig skada. Du får tillfälle att ställa frågor som uppstår vid ett brott samt berätta vilka konsekvenser brottet fick för dig.

 
Åtvidabergs kommun har ett samarbete med Medlingsverksamheten i Linköping. Medlingsmötena sker på socialkontoret i Åtvidaberg.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2015-09-17


Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se