Ungdomstjänst

Ungdomstjänst är en straffpåföljd för unga lagöverträdare, 15-18 år. (Vid särskilda skäl 18-21 år.) Ungdomen kan dömas till lägst 20 timmar och högst 150 timmar. I Åtvidaberg är det socialtjänsten som utformar och verkställer påföljden ungdomstjänst.
 
Påföljden består av:
  • Oavlönat arbete inom till exempel en förening eller inom någon av kommunens verksamheter.
  • Samtal med en behandlare från socialtjänsten.
  • Ungdomskontrakt som ungdomen är skyldig att följa

Målet med ungdomstjänst är att påföljden ska ha en gränssättande funktion, en vägledande roll och vara en konsekvens av brottet. Genom ungdomstjänst ska ungdomen ges möjlighet att skaffa sig erfarenheter av arbete tillsammans med människor som inte ingår i dennes vanliga umgängeskrets. Påföljden ska också ge ungdomen tillfälle att reflektera över sin livssituation och att samtala runt såväl det brott som ungdomen gjort sig skyldig till, som det kriminella beteendet.  

Det oavlönade arbetet får inte inkräkta eller påverka ungdomens ordinarie sysselsättning. På varje arbetsplats finns en handledare. Socialtjänsten beaktar ungdomens brottsliga bakgrund vid val av arbetsplats.  

Samtal med behandlare från socialtjänsten. Ungdomen ska tillsammans med socialtjänsten ges möjlighet att reflektera över sin livssituation och diskutera det brottet hon eller han har begått. Detta görs genom programmet, Att gå vidare, i kriminalitet som livsstil, (Gunnar Bergström), se länk http://www.pedagogkonsult.se/

Kriminalitet som livsstil innehåller två program; "Att gå vidare" 1, 2 och 3 samt " Ett nytt vägval". Programmen utförs enskilt eller i grupp. Programmen handlar bland annat om drivkrafter, känslor och beteende, alkohol och att bryta tankemönster. Övningarna sker både skriftligt och muntligt och i vissa delar deltar även anhöriga.

Om ungdomen inte sköter sin ungdomstjänst rapporterar socialtjänsten tillbaka till åklagaren som då kan väcka nytt åtal och domstolen kan döma ut en ny påföljd.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2015-09-17


Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se