Överklaga beslut


Ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen kan överklagas.

Om du får ett beslut som du är missnöjd med ska du inom tre veckor från det att du har fått beslutet komma in med en skriftlig överklagan.
Den skriftliga överklagan lämnas till vård- och omsorgsförvaltningen, som skickar din överklagan vidare till förvaltningsrätten.

Ytterligare information framgår av det meddelande som sänds till dig tillsammans med beslutet. Du kan även ta del av informationen härPDF
Är Du osäker på hur du ska göra så är din handläggare skyldig att hjälpa dig.

Blankett för överklaganPDF

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2017-11-14

Kontakt

Robin Taylor 
IFO-chef 
0120-830 00 robin.taylor@atvidaberg.se

Socialkontoret

Telefontid mottagningsenheten försörjningsstöd
Måndag - fredag klockan 8.00-9.00

Öppettider i receptionen
Måndag och torsdag
klockan 10.00-11.00

Postadress
Åtvidabergs kommun
Individ- och famileomsorgen
Box 206
597 25 Åtvidaberg

Besöksadress
Louisevägen 1

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se