Mottagningsenheten

Barn - Ungdom - Vuxna
Behöver du råd, stöd och information om barn, ungdom eller vuxen kan du kontakta mottagningsenheten för Individ- ovh familjeomsorgen.

Ekonomi
Behöver du råd, stöd och information om ekonomiskt bistånd eller budgetrådgivning, kontakta mottagningsenheten avseende försörjningsstöd.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2017-11-17

Socialjour

Vid akuta behov som efter kontorstid
kontakta socialjouren
013-20 75 26

Socialkontoret

Mottagningsenheten Individ- och familjeomsorg
0120-830 00
Telefontid:
mån, tis, fre 8.00-10.00
ons, tors 13.00-15.00

Mottagningen för ekonomiskt bistånd
0120-830 00
Telefontid:
Måndag-fredag klockan 8.00-9.00

Öppettider i receptionen
Måndag och torsdag
klockan 10.00-11.00

Postadress
Åtvidabergs kommun
Individ- och famileomsorgen
Box 206
597 25 Åtvidaberg

Besöksadress
Louisevägen 1

Fax
0120-140 18

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se