Familjerätt

Vårdnad om barn, umgängesfrågor m.m. - familjerätt
I samband med skilsmässor/separationer uppstår ibland diskussioner mellan föräldrarna angående vårdnaden om eller umgänget med barnen. Föräldrarna kan, om de är överens, genom socialkontoret skriva avtal om vårdnaden, boendet samt hur umgänget mellan barnen och föräldrarna ska fungera. För föräldrar som inte är ense om dessa frågor kan socialkontoret erbjuda så kallade samarbetssamtal. Kontakta familjerättssekreteraren på socialkontoret för ytterligare information.
För barn till föräldrar som inte är gifta ska faderskap fastställas genom skriftlig bekräftelse. Detta görs vid ett personligt besök på socialkontoret.

Familjerådgivning
Genom ett särskilt avtal kan kommuninvånarna i Åtvidaberg vända sig till Familjerådgivningen, Råd och stöd, Linköpings kommun,
telefon 013-263 400 telefontid 11.00-12.00 måndag, onsdag och torsdag. Via Familjerådgivningen kan man få hjälp att bearbeta relationsproblem som i första hand kan uppstå mellan parsammanlevande vuxna. Besöken är avgiftsbelagda.

Faderskap
När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskap fastställas. Detta sker genom faderskapsbekräftelse. Skattemyndigheten skickar en underrättelse till vård- och omsorgsförvaltningen om alla nyfödda barn till ogifta föräldrar. Modern kontaktas per brev och föräldrarna får en besökstid för att underteckna handlingarna. När handlingarna är undertecknade har barnet juridiska rättigheter såsom arvsrätt, rätt till faderns efternamn med mera.
I samband med faderskapsbekräftelsen kan föräldrarna göra anmälan om gemensam vårdnad.

Skulle tvist råda rörande faderskapet kan frågan avgöras i domstol.

Adoption
För att få adoptera ett utländskt barn måste kommunens socialnämnd besluta om ett medgivande för familjen. Ett medgivande föregås av en utredning om familjens hemförhållanden. Adoptionen sker genom auktoriserade organisationer i adoptionsfrågor. Kontakta socialkontoret för mer information.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2017-11-10

Kontakt

Socialjour

Vid akuta behov efter kontorstid
kontakta Socialjouren:
013-20 75 26

Socialkontoret

Öppettider i receptionen
Måndag och torsdag
klockan 10.00-11.00

Postadress
Åtvidabergs kommun
Individ- och famileomsorgen
Box 206
597 25 Åtvidaberg

Besöksadress
Louisevägen 1

Fax
0120-140 18

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se