Budget- och skuldrådgivning

Har du haft problem med skulder en längre tid kan du ha rätt att få skuldsanering. Det innebär att du slipper betala dina skulder helt eller till viss del, och efter fem år kan vara skuldfri. Du kan få hjälp att gå genom dina skulder och upprätta en skuldförteckning, sammanställning och förslag till betalningsuppgörelser samt planera för hur mycket som du kan betala av på dina skulder varje månad.

Om du vill ha hjälp att ansöka om skuldsanering eller behöver råd och stöd kring din ekonomiska situation är du välkommen att kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare via telefon 072-559 48 66 eller e-post budgetochskuld@atvidaberg.se

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-06-26
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se