Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag, är tänkt som ett sista alternativ vid tillfälliga ekonomiska problem. Det ekonomiska biståndet är behovsprövat och ska vara en tillfällig insats, i avvaktan på annan inkomst. Du behöver först ha gjort allt du kan för att själv klara din situation.

Eget ansvar

Ekonomiskt bistånd är en sista utväg som du kan få först när alla andra lösningar är uttömda. Det betyder att om du haft egna inkomster som motsvarar det ekonomiska biståndet, men använt dina pengar till annat, kan du som regel inte få ekonomiskt bistånd. Du har själv ett ansvar för att planera din ekonomi.

Du har själv ett ansvar att söka alla andra möjligheter till inkomster, exempelvis olika former av bidrag från Försäkringskassan eller ersättning från A-kassan.

Sedan juli 2016 gäller skärpta krav på att den som ansöker om ekonomiskt bistånd ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Detta innebär bland annat att du som kan arbeta ska du vara anmäld på Arbetsförmedlingen, aktivt söka arbete samt aktivitetsrapportera till Arbetsförmedlingen för att ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Har du blivit anvisad en praktik, arbetsträning eller annan arbetsförberedande åtgärd är du skyldig att följa uppgjord planering och tacka ja till erbjuden insats eller anvisat arbete. För den som har rätt till etableringsplan följer en skyldighet att delta i de aktiviteter som framgår av etableringsplanen. Det kan exempelvis vara att delta i grundutbildning i svenska. Är du sjukskriven måste detta styrkas med sjukintyg från den läkare du besökt.

Tillgångar

Om du har tillgångar såsom besparingar, fordon, fonder, aktier, fastigheter, bostadsrätt eller annat som kan säljas, ska dessa användas till försörjningen i första hand. Om du äger eller driver eget företag måste detta avvecklas innan du kan ha rätt till bistånd.

Makars och sambos försörjningsansvar

Gifta och sammanboende är enligt äktenskapsbalken skyldiga att försörja varandra. Därför ska sammanboende redovisa inkomster och tillgångar gemensamt. Försörjningsansvaret för makar gäller tills äktenskapsskillnaden vunnit laga kraft.

Skulder och lån

Ekonomiskt bistånd beviljas i regel inte till lån eller andra skulder. Vid en skuldsituation bör du i första hand kontakta långivaren eller företaget där skulden uppstått.

Ansökan och utredning

Om du vill göra en ansökan eller få mer information tar du kontakt med mottagningen för ekonomiskt bistånd, genom att ringa kommunens växel under socialsekreterarnas telefontider. Telefontiderna finner du i fältet till höger. Vid telefonsamtalet görs en provberäkning och första bedömning av din ekonomiska situation.

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd krävs oftast ett möte mellan dig och en socialsekreterare. En utredning startas och nödvändig information om din livssituation, ekonomi samt möjligheter till annan försörjning inhämtas.

Ansökningsblanketten får du i kontakt med en socialsekreterare. Du får då också reda på vilka uppgifter och dokument du behöver bifoga din ansökan. Det kan vara t.ex. kontoutdrag, kontoöversikt och underlag för boende och utgifter. Beslut fattas vanligen inom fyra veckor och skickas hem till dig i ett brev.

Målet är självförsörjning

När du ansöker om ekonomiskt bistånd görs en plan för hur du ska komma i egen försörjning så snart som möjligt. Planen är individuellt anpassad efter vad du behöver för att komma vidare och följs upp i regelbunden kontakt med din handläggare.

Missnöjd med beslut?

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det. Hur det går till framgår av meddelandet som du får hemskickat tillsammans med beslutet. Om du är osäker kan din handläggare hjälpa dig med överklagan.
Mer information om överklagan.

Felaktiga uppgifter

Om du lämnat felaktiga uppgifter vid redovisning av inkomster och tillgångar när du ansöker om ekonomiskt bistånd så har du begått en olaglig handling. Du kan då bli polisanmäld och skyldig att betala tillbaka de pengar som du fått för mycket.

Sekretess och tystnadsplikt

Vi som arbetar inom vård- och omsorgsförvaltningen har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får berätta för någon obehörig person utan din tillåtelse om dina personliga förhållanden. Dina handlingar hos oss är sekretessbelagda och förvaras så att ingen annan kan se eller ta del av dem.

Äldreförsörjningsstöd

Är du 65 år eller äldre och inte har någon pension eller så låg pension att du inte kan försörja dig på den skall du vända dig till Pensionsmyndigheten och ansöka om äldreförsörjningsstöd.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2017-11-14

Kontakt

Josefine Olaisen Lundh
Verksamhetschef
0120-830 00
josefine.olaisen-lundh@atvidaberg.se

Mottagning för ekonomiskt bistånd, telefontider
Måndag - fredag klockan 8.00-9.00

Telefon (växel)
0120-830 00

E-post
ekonomisktbistand@atvidaberg.se

Postadress
Åtvidabergs kommun
Individ– och familjeomsorgen
Box 206
597 25 Åtvidaberg

Besöksadress
Louisevägen 1

Öppettider i socialkontorets reception
Måndag och torsdag
klockan 10.00-11.00

Budget och skuldrådgivning
072-559 48 66 budgetochskuld@atvidaberg.se

Vid akuta behov efter kontorstid
Socialjouren: 013-20 75 26

Länkar

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se