Dödsboanmälan

När någon har avlidit ska en bouppteckning göras. Om den dödes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet samt det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i boet, kan bouppteckningen enligt 20 kap 8 a § Ärvdabalken ersättas med en dödsboanmälan. Kontakta socialkontoret för ytterligare information, telefon 0120-830 00 (växeln).

Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska den avlidnes andel i det gemensamma giftorättsgodset beaktas. Det är socialnämnden i den kommun där den avlidne var bosatt som gör en dödsboanmälan.

När en person avlider ska normalt bouppteckning göras inom tre månader från dödsfallet och därefter insändas till skatteverket för registrering. Begravningsbyråer och de flesta banker åtar sig bouppteckningsärenden.

En dödsboanmälan bör göras så snart som möjligt och helst inom två månader från dödsfallet. Dödsbodelägare eller bouppgivare, utsedd att företräda dödsboet, kan vända sig till socialkontorets reception för information och hjälp med utredning av dödsboanmälan.

Viktigt att tänka på

  • Räkningar som gäller dödsboet ska inte betalas förrän dödsboanmälan är klar.
  • Om det finns räkningar som betalas via autogiro ska dessa stoppas.
  • Finns fullmakt upphör denna att gälla vid dödsfall.
  • Den avlidne ska ha varit folkbokförd i kommunen.

När dödsboanmälan inte kan göras
En dödsboanmälan kan inte göras om någon av dödsbodelägarna inte vill i fall där det behövs mycket arbete av handläggaren att få uppgifter om den avlidnes ekonomi, det finns testamente, den som gått bort äger saker som är ekonomiskt värdefulla.

Begravningskostnader
Om den avlidne inte har tillräckligt med pengar till begravningen kan kommunen hjälpa till med ekonomiskt bistånd till begravningen. Det är bara sådana kostnader som är nödvändiga som ingår i ekonomiskt bistånd till begravning. Minnesstund, mat, lokalkostnad och transport till hemländer ingår till exempel inte i biståndet.

Överklaga beslut
Ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen kan överklagas. Om du får ett beslut som du är missnöjd med ska du inom tre veckor från det att du har fått beslutet komma in med en skriftlig överklagan. Den skriftliga överklagan lämnas till vård- och omsorgsförvaltningen, som skickar din överklagan vidare till förvaltningsrätten.

Ytterligare information framgår av det meddelande som sänds till dig tillsammans med beslutet. Om du är osäker kan din handläggare hjälpa dig med överklagan.
Mer information om överklagan.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2018-01-24

Kontakt

Josefine Olaisen Lundh
Verksamhetschef 
0120-830 00
josefine.olaisen-lundh@atvidaberg.se 

Jenny Seward
Handläggare
0120-830 00
jenny.seward@atvidaberg.se

Socialkontoret

Telefontider Mottagningsenheten för försörjningsstöd
0120-830 00
Måndag - fredag klockan 8.00-9.00

Öppettider i receptionen
Måndag och torsdag
klockan 10.00-11.00

Postadress
Åtvidabergs kommun
Individ- och famileomsorgen
Box 206
597 25 Åtvidaberg

Besöksadress
Louisevägen 1

Fax
0120-140 18

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se