BUS-grupp

(Barn- och ungdomsstöd)

BUS-gruppsverksamhet är en öppen gruppverksamhet för barn och ungdomar som lever i miljöer med "krångel". "Krånglet" kan vara att bevittna våld i hemmet, leva tillsammans med en sjuk förälder, missbruksproblematik i familjen, skilsmässoproblematik m.m.

Målet med gruppverksamheterna är

  • Att fånga upp barn i riskzon och genom tidiga åtgärder undvika onödigt lidande
  • Avlasta skuld, skam och ansvar från barn som lever i familjer med krångelproblematik
  • Stärka barnens självförtroende och förmåga att sätta gränser
  • Att barnen får träffa andra barn med liknande problematik och ge stöd till varandra, samt att få vetskap om att de inte är ensamma om att leva i familjer med "krångel"

Teman som tas upp under gruppträffarna är känslor och upplevelser, beroendeproblematik och "krångel", familjemönster och roller samt barnets rätt att sätta gränser.

Tyngdpunkten på gruppträffarna ligger på barnets/ungdomens känslor och upplevelser.

Varje gruppträff håller på  1,5 timmar med gemensam struktur. Samling i början och slutet, med syfte att skapa en trygghet och kontinutet för barnen/ungdomarna.
Vi fikar tillsammans.
Vi träffas regelbundet varje vecka under skolterminerna.

Grupperna är kostnadsfria.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2017-11-10

Kontakt

Grupperna är på
Familjecentralen Växthuset

Telefon
0120-832 26

E-post
inga.karlsson@atvidaberg.se

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se