Barnahus

Åtvidabergs kommun samverkar med Barnahus i Linköping. Syftet med Barnahus är att i en trygg, barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer.

Barnahus finns i en lokal med närhet till sjukhus, polis och åklagarmyndighet. Lokalerna är anpassade för ändamålet, här finns väntrum för olika åldersgrupper, medicinskt undersökningsrum, intervjurum och flera samtalsrum. Stationära i Barnahus är Barnahus-teamet som består av teamledare, psykolog, två socionomer samt en teamassistent.

Teamet arbetar med kvalitetsutveckling av barnutredningar, samverkan mellan myndigheter, krissamtal, utbildning och kan utgöra en resurs vid socialtjänstens utredningar.

Läs mer om Barnahus: www.barnahuslinkoping.se

Publicerad av: Anna Södergren   
Senast ändrad: 2012-03-27

Kontakt

Telefon:
Barnahus, expedition:
013-26 36 67

Besöksadress:
Garnisonsvägen 9
(parkeringen/helikopterplattan, US södra entré)

Postadress:
Barnahus Linköping
Hagadal, Universitetssjukhuset i Linköping
581 85  Linköping

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se