Individ- och familjeomsorg (IFO)

Stöd i det dagliga livet

Av olika skäl kan människor någon gång i livet behöva stöd i sitt dagliga liv. Det kan handla om hjälp när man hamnat i en besvärlig situation eller känner oro för sina närstående. Kommunen har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret att tillgodose dina behov och du ska aldrig tveka att ta kontakt med oss.

Vi arbetar och hjälper dig med bland annat försörjningsstöd, missbrukarvård, barn och ungdomars förhållanden och familjerättsliga ärenden.

Tystnadsplikt

Alla som jobbar inom Individ- och familjeomsorgen lyder under Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) enligt  26 kap. 1 §. Detta innebär att tystnadsplikt gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Hedersrelaterat våld

Flickor och unga kvinnor med utländsk bakgrund, som är utsatta för förtryck i hederns namn eller hedersrelaterat våld kan kontakta socialtjänsten för mer information samt hjälp och stöd. Läs mer om hedersrelaterat våld och förtryck på hedersförtryck.se.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2017-11-17

Socialjour

Vid akuta behov efter kontorstid

Kontakta socialjouren
013-20 75 26
Mån-Tors 17-01
Fre 17-02
Lör 13-02
Sön 13-01

Övrig tid i Akuta ärenden via SOS alarm på telefon 112.

Alla, privatpersoner eller myndig-heter, kan i akuta situationer kontakta sociala jouren för att få rådgivning eller hjälp med sociala problem.

Socialkontoret

Enhetschef IFO
Monica Spasojevic
0120-830 00 (växel)
monica.flodin-spasojevic@atvidaberg.se

Receptionens öppettider
Måndag och torsdag
klockan 10.00-11.00

Mottagningsenheten Individ- och familjeomsorg
0120-830 00
Telefontider:
mån, tis, fre 8.00-10.00
ons, tors 13.00-15.00

Mottagningen för ekonomiskt bistånd
0120-830 00
Telefontider:
Mån - fre 8.00-9.00

Besöksadress
Louisevägen 1

Fax
0120-140 18

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se