Hjälp till barn och unga

Vad menas med barn som far illa?
Barn far illa när de utsätts för psykisk eller fysisk kränkning, eller när brister i deras omgivning gör att de riskerar att inte få växa upp och utvecklas utifrån sin egna förutsättningar.

Följande är exempel på vad som leder till att barn far illa

 • Fysisk och eller psykisk misshandel
 • Sexuella övergrepp
 • Försummelse/omsorgssvikt
 • När barn upplever/bevittnar olika former av våld (fysiskt, psykiskt eller socialt) i hemmet
 • Barn som lever i risk eller missbruksmiljöer (alkohol, narkotika, dopning, läkemedel eller spel).
 • Barn som lever med separerade föräldrar som bråkar

Symtom eller beteende som kan vara tecken på att ett barn far illa
Avvikande beteende kan bero på många olika faktorer i ett barns liv, och är inte specifikt för utsatthet. Ett barns beteende kan ändå vara det enda tecknet på att hon eller han far illa.

Barn/unga som far illa på grund av fysisk eller psykisk misshandel, sexuella övergrepp eller omsorgssvikt, missbruk, eller konfliktfyllda separationer känner ofta:

 • Ängslan, oro, nedstämdhet och aggression
 • oro för vad som händer hemma när de inte är där
 • oro för vad som händer när de kommer hem.
 • sig ängsliga inför helgen.
 • sig ledsna och ensamma jämfört med sina kompisar
 • sig ensamma även att de har kompisar runt omkring sig
 • att de saknar någon att prata med om sina bekymmer
 • skuld, skam och ansvar
 • oro för om de ska få samma problem som sin förälder som vuxen.
   ​

Andra mer komplicerade beteenden kan vara:

 • Sexualiserat beteende (Avancerat för åldern
 • Våld eller övergrepp mot andra barn
 • Självskadebeteende (Skärande, rispande, självmordstankar eller försök)
 • Missbruk av alkohol och eller droger.
   
 • Fysiska symtom och tecken på att barn far illa:
 • Huvudvärk, buksmärtor eller andra återkommande symtom
 • Onormal viktökning eller viktnedgång.
 • Bristande hygien.
 • Hunger.
 • Dålig tandstatus.

Vad bör du som vuxen göra om du misstänker att ett barn far illa?
Ett viktigt steg för att färre barn ska fara illa är att vi upptäcker att det sker, att vuxna vågar se och vågar agera — Barn ska alltid skyddas och barn har aldrig ansvar för att vuxna ska må bra.
 
Om du misstänker att ett barn far illa kan du kontakta socialtjänsten, rektorn på skolan eller skolsköterskan. Alla som arbetar med barn är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om ett barn far illa. Det går alltid bra att rådgöra med socialtjänsten innan en anmälan görs.

Vad händer om du gör en anmälan till socialtjänsten?
När anmälan tas mot görs en bedömning om en utredning ska öppnas eller ej. Om en utredning inleds tar socialtjänsten oftast kontakt med vårdnadshavarna och kallar till ett samtal. Om anmälan rör misshandel eller sexuella övergrepp sker samverkan med Barnahus som är en samverkansform för gemensam utredning av polis, åklagare, socialsekreterare och barnpsykolog. Genom att samla alla kompetenser kring barnet görs allt snabbare och med ett tydligt fokus på barnet se mer under fliken Barnahus.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-12-01

Om du inte mår bra

Blanketter

Kontakt

BRIS – Barnens rätt i samhället Ring till BRIS 116 111
eller använd BRIS mailen på www.bris.se

Jourhavande kompis020-222 444 - en telefonjour som är öppen måndag till fredag 18-22 samt lördag och söndag 14-18.

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för alla barn och ungdomar som bor i Åtvidaberg.
Telefonnummer:
0120-83 226, 832 43.
På kvällar och helger når du socialtjänsten på 013-20 75 26. 

Alléskolans kurator Malin Stark om du behöver prata med någon under skoltid.
Malin nås på 0120- 83 320.

På övrig tid kan du maila till Malin på: malin.stark@atvidaberg.se

Länkar

BRIS har en hemsida som riktar sig till barn och en som riktar sig till vuxna
www.bris.se

Stiftelsen Allmänna barnhuset har en hemsida om tidiga tecken
www.tidigatecken.nu

Drugsmart - Har du en mamma eller pappa som du tycker dricker för mycket? Vill du ha hjälp, någon att prata med eller bara veta vad du kan göra? www.drugsmart.com 

Barnahus har en egen hemsida där du kan läsa mer om deras verksamhet
www.barnahus.se

Läs mer

Olika roller i en dysfunktionell familjPDF

Barn och ungdomsstöd information till barnPDF

Barn och ungdomsstöd information till vuxnaPDF

Kan man bli sjuk av ordPDF - en rapport som BRIS har gett ut om psykisk  barnmisshandel och omsorgssvikt.

Lyssna på migPDF - en rapport från BRIS om barns upplevelser av skilsmässa och föräldrars konflikter.

Rättigheter för barn och unga som bor i familjehem, ungdomshem eller inom LSS- boende:

Rättigheter för dig som bor i familjehemPDF

Rättigheter för dig som bor i ungdomshemPDF

Rättigheter för dig som bor i HVB-hemPDF

Rättigheter för dig som bor på LSS-boendePDF

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se