Hemsjukvård

Kommunen har huvudansvar för hälso- och sjukvård i hemmet. Kommunen ansvarar för dig som behöver hemsjukvård inklusive rehabilitering, hjälpmedel och psykiatri. Landstinget har ansvar för den avancerade hemsjukvården, men kommunens personal utför den.

Vem får hemsjukvård?

Lite förenklat kan man säga att den som behöver hälso- och sjukvård i hemmet får den av kommunen, medan den som kan ta sig till en vårdcentral eller mottagning får hälso- och sjukvård av landstinget.

Man kan vara inskriven i hemsjukvården under kortare eller längre tid. Vårt arbete utgår från dina behov.

Professionell vård, omsorg och delaktighet

Hembesök görs av distriktssköterska, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Vid behov gör även distriktsläkare hembesök. Du får ett team som ansvarar för just dig och dina behov som kommer hem till dig. Du får också en ansvarig läkare, en dokumenterad individuell vård- och rehabiliteringsplan och minst en läkemedelsgenomgång per år.

Vi vill ge dig förutsättningar att leva under goda och trygga förhållanden. All vår verksamhet bygger därför på delaktighet, inflytande och respekt. Vi planerar din vård- och rehabiliteringsplan tillsammans med dig utifrån personalens bedömning, dina önskemål, behov och förutsättningar.

Alla i teamet har olika specialiseringar som t.ex. diabetes, inkontinens, demens, psykisk ohälsa, hygien, kost, palliativ vård och sår med mera, för att du ska kunna få en så bra, professionell vård som möjligt. 

Hemsjukvården samarbetar även med hemtjänst och anhöriga.

Rehabilitering, hjälpmedel och psykiatri

Rehabilitering, hjälpmedel och psykiatri ingår i hemsjukvården. Utifrån din rehabiliteringsplan så genomför du tillsammans med sjukgymnast och arbetsterapeut tränings- och behandlingsperioder. Vi jobbar efter ett rehabiliterande förhållningssätt där vardagssysslor och vardagssituationer används i rehabiliteringen. Sjukgymnast och arbetsterapeut bedömer också behov av bostadsanpassning och hjälpmedel.
Hjälpmedel kan både hämtas och lämnas på Östergården, Ingatorpsvägen 2 i Åtvidaberg.

För människor med psykisk ohälsa är det viktigt att få möjlighet till ett så självständigt liv som möjligt i eget boende. Här kan kommunens sjuksköterskor med särskilda kunskaper om psykiskt ohälsa vara till hjälp och stöd för dig.

Avgifter för hemsjukvård

Kommunerna tar ut avgift för hemsjukvården och landstinget tar ut en separat avgift för läkarbesök i hemmet.

Kommunfullmäktige har fastställt avgifter för hemsjukvården. År 2017 är kommunernas maxtaxa 1991 kronor per månad. Mer än så betalar ingen till kommunen, oavsett hur stor inkomst man har.

Besök av hemsjukvårdens personal kostar 101 kronor per besök. Du betalar max 400 kronor per månad. Vid besök av personal från hemtjänsten utgår hemtjänstavgift.

Avgift för hämtning av hjälpmedel, flytt av fast installerade hjälpmedel samt utskrivning av intyg räknas inte in i maxtaxan utan tillkommer.

Hembesök av läkare kostar 200 kronor per besök och omfattas av landstingets högkostnadsskydd, som innebär att du betalar högst 1 100 kronor per år i avgift till landstinget.

Publicerad av: Josefin Wass   
Senast ändrad: 2017-09-11

Kontakt

Anette Lindvall
Enhetschef
Vård- och rehabteamet
Tel:0120- 832 48
Anette.lindvall@atvidaberg.se

Pernilla Emilsson
Enhetschef
Rehabteamet
Tel 0120-833 21
pernilla.emilsson@atvidaberg.se

Länkar


Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se