Stöd och service till personer med psykisk funktionsnedsättning

För gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning finns möjlighet att ansöka om LSS-insatser och bistånd enligt Socialtjänstlagen utifrån behov.

Exempel på insatser som finns tillgängliga att söka för personer med psykisk funktionsnedsättning är förutom LSS-insatser:
 
Boendestöd
Det kan innebära att en person kommer hem och stöttar i utförandet av hemmets uppgifter. Det kan röra sig om inköp, städning, tvätt men också ledsagning till sjukvårdsinrättning eller deltagande i andra aktiviteter som kan vara svåra att utföra själv.

Daglig sysselsättning
Kärnhuset är en sysselsättningsverksamhet där man erbjuds sysselsättning efter sina personliga behov och förutsättningar. Det finns möjlighet till förpacknings- och monteringsarbete, sömnad, bakning/matlagning men också social samvaro och friskvård.
 
Hemtjänst
Omfattning av serviceinsatserna grundas på en bedömning av den enskildes behov, och kan förändras i takt med att behoven ökar eller minskar. Insatserna ska utformas i samråd med brukaren, och bygga på respekt för den enskildes personliga integritet och rätt till självbestämmande.

Fritidsverksamhet
Om du är intresserad av att delta i gemensamma aktiviteter på fritiden kontakta Linda Åbergh, tel. 070-307 48 95 E-post: linda.abergh@atvidaberg.se

Personligt ombud
Personer med psykisk funktionsnedsättning/sjukdom kan få stöd och hjälp med samhällskontakter av ett personligt ombud. Personliga ombud består av sex ombud med bas i Linköping. Verksamheten omfattar även Åtvidaberg, Kinda och Ydre kommuner. Personliga ombud är frivilligt och kostnadsfritt.
Vart vänder man sig? Telefon 013-263 500
E-post: personliga.ombud@linkoping.se

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-04-04

Kontakt

Caroline Svensson
Områdeschef
0120-832 97
caroline.svensson@atvidaberg.se

Maria Björk
Tf Enhetschef
0120-833 76
maria.bjork@atvidaberg.se

Handläggare

Mottagningstelefon
0120-832 80
Telefontid: måndag-fredag kl.8.00-9.00  

Anette Urberg
LSS- och biståndshandläggare
annette.urberg@atvidaberg.se

Anette Carlback
LSS-handläggare
anette.carlback@atvidaberg.se

Sofie Carlsson
LSS-handläggare
sofie.carlsson@atvidaberg.se

Blanketter

Rapporter

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se