LSS - Lagen om särskilt stöd

LSS betyder lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade.

Stödet är avsett för personer med:

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

  • betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom

  • andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Målet med verksamheten är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av personkretsen. Målet skall vara att den enskilde ges möjlighet att leva som andra.
 


Publicerad av: Josefin Wass   
Senast ändrad: 2017-04-06

Tjänster

Dina rättigheterPDF - till dig som bor på ett LSS-boende för barn och ungdomar

Blanketter

Relaterade länkar

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se