Handikappomsorg och service

Handikappomsorgen

Ansvarar för att ge stöd och service till människor under 65 år med funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara boendestöd, personlig assistans eller dagliga sysselsättningar. Målet för verksamheten är att ge stöd så att människor med funktionsnedsättning kan hitta vägar till delaktighet i samhällslivet och uppnå jämlika levnadsvillkor.

Till kommunens verksamheter hör:

  • Kärnhuset - som erbjuder daglig sysselsättning utifrån individens behov och förutsättningar

  • Stödboendet Trädgårdsgatan - där hjälp och stöd ges för att individen ska kunna struktera och genomföra vardagliga sysslor och komma igång med fritidsaktiviteter och sysselsättning

  • Kamratklubben

  • Träffpunkten - Verksamhet för människor med psykisk funktionsnedsättning

    Du kan läsa mer i vänstermenyn under fliken "Stöd och service till personer med psykisk funktionsnedsättning"

Personlig assistans

Enheten tillhandahåller personlig assistans, ansvarar för tjänsteköp samt kontaktpersoner, ledsagare, avlösare och stödfamiljer samt familjehem enligt LSS.

Aktiviteter

Brukarråd - hur kan bra bli bättre? 
Brukarrådet vänder sig till dig med funktionsnedsättning samt till anhöriga och gode män. Vi träffas ett par gånger om året och syftet är att ge möjlighet till dialog och inflytande i viktiga frågor som rör dig. I samband med brukarråden så är olika intresseföreningar inbjudna.

Vill du bli kontaktperson till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning?

Vi behöver dig! Har du intresse och engagemang för andra människor och vill göra en insats som ger både glädje och livserfarenhet så är uppdraget som kontaktperson något för dig. Hör av dig till Linda Åbergh, linda.abergh@atvidaberg.se eller sök Linda Åbergh via kommunens växel, 0120-830 00. Du kan också fylla i intresseanmälan för att bli kontaktperson.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2018-02-28

Kontakt

Caroline Svensson
Områdeschef
0120- 832 97
caroline.svensson@atvidaberg.se

Pernilla Emilsson
Enhetschef
0120- 833 21
pernilla.emilsson@atvidaberg.se
Ansvar: Rehabteamet, Personlig Assistans, Avlösarservice, ledsagning samt korttidsvistelse utanför hemmet och förlängd skolbarnsomsorg LSS

Evelina Gustafsson
Enhetschef 
0120-832 94
evelina.gustafsson@atvidaberg.se
Ansvar:
Gruppbostäder LSS

Anette Lindvall
Enhetschef
0120- 832 48
anette.lindvall@atvidaberg.se
Ansvar:Vård- och Rehabteamet

Sara Törnå
Tf Enhetschef
0120- 833 93
sara.torna@atvidaberg.se
Ansvar: Bemanningsenheten

Maria Björk
Tf Enhetschef
0120- 833 76
maria.bjork@atvidaberg.se
Ansvar:Socialpsykiatri gruppbostad, daglig verksamhet, boendestöd och servicebostad. Samt daglig verksamhet LSS

Josefine Wass 
Administrativ assistent
0120- 831 59
josefine.wass@atvidaberg.se

Lina Jonasson
Adminstrativ assistent
0120- 832 48
lina.jonasson@atvidaberg.se

 Biståndshandläggare

Handläggarenheten SoL LSS mottagningstelefon
0120-832 80
Telefontid: måndag - fredag 08.00-09.00
Fax: 0120-140 18

Josefine Olaisen Lundh
Enhetschef Handläggarenheten Sol LSS
0120-830 00 (växel)
josefine.olaisen-lundh@atvidaberg.se

Anette Carlback
LSS-handläggare
anette.carlback@atvidaberg.se

Annette Urberg
LSS-handläggare
annette.urberg@atvidaberg.se

Sofie Carlsson
LSS-handläggare
sofie.carlsson@atvidaberg.se

Länkar

Blanketter

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se