Fonder

Donationsstiftelser

Åtvidabergs kommun förvaltar flera så kallade donationsstiftelser med olika ändamål. Kommunstyrelsen är styrelse för samtliga donationsstiftelser förvaltade av Åtvidabergs kommun och ansvarar för att förvaltningen sker i enlighet med stiftelselagen.
 
Vård- och omsorgsutskottet har av kommunstyrelsen delegerats rätt att fatta beslut om utdelning från stiftelser som rör sociala ändamål.

Vem kan söka bidrag/ fondmedel?
Vem som kan söka medel ur en donationsfond avgörs fondens destinatärskrets. Det vill säga den krets av personer grundaren av fonden/stiftelsen angett i sin testamente ska utgöra mottagare av avkastningen från de donerade medlen. De flesta av donationsfonderna är begränsade till att gälla ett visst ändamål för personer bosatta inom ett visst geografiskt område. Det innebär att en person som   t ex är skriven i Åtvidabergs församling inte kan beviljas medel från en fond vars ändamål är att främja personer bosatta i Yxnerum.

Allmän information

  • Ansökan om bidrag/fondmedel ska vara vård- och omsorgsförvaltningen tillhanda senast den 15 oktober.
  • Utdelning av donationsmedel sker årligen i december månad.
  • Utdelningsbeloppen kan variera från år till år beroende på stiftelsernas avkastning samt antalet sökande.
  • En ansökan prövas mot andra, vilket innebär att det inte finns några garantier för utdelning även om man uppfyller kriterierna för donationsstiftelsens ändamål.
  • Beslut går inte att överklaga då utdelning av medel från donationsfonder inte utgör myndighetsutövning mot enskild.

Hur ansöker jag om medel?
Så här gör du för att ansöka om bidrag/fondmedel:
Fyll i blanketten "Ansökan om donationsmedel".

Tänk på att fylla i alla fältsamt att skicka med aktuella bilagor gällande intyg exempelvis läkarintyg, intyg från kurator, arbetsgivare o dyl. Motivera också varför du söker, utveckla exempelvis social och ekonomisk situation, hälsobakgrund med mera samt vad du ska göra med eventuell utdelning. Specificera hur stort bidrag du söker. Din ansökan behandlas med sekretess.
 
Du kan bara ansöka om medel ur EN stiftelse per ansökningsblankett. Vill du ansöka ur flera stiftelser får du skicka in flera ansökningar, eftersom varje ansökan hanteras som ett ärende och ska rikta sig mot en specifik stiftelse. Det är den ansökandes egen skyldighet att se till att ansökan överensstämmer med stiftelsens ändamål.
 
Skicka ansökan till Vård- och omsorgsförvaltningen, Åtvidabergs kommun, Box 206, 597 25 Åtvidaberg.

Publicerad av: Josefin Wass   
Senast ändrad: 2017-02-23

Kontakt

Anna Andersson
Utredningssekreterare
0120-832 02
anna.andersson@atvidaberg.se

Ansökningsblankett

Information

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se