Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänsten är till för att du med ett stort och varaktigt funktionshinder ska ha möjlighet att resa inom Sverige till normala kostnader. Riksfärdtjänsten är behovsprövad och man har möjlighet att efter beslut genomföra resan med:

  • Tåg med ledsagare
  • Färdtjänstfordon till närmaste direktgående tåg
  • Flyg med anslutningsresor vid långa resor.
  • Vid speciella behov kan annat färdmedel beviljas.
  • Riksfärdtjänstresor kan om möjligt samordnas.

Vad kostar det?
Regeringen fastställer en taxa, motsvarande andra klass tågresa oberoende av färdmedel.

Ansökan om riksfärdtjänst
Ansökan sker via blankett minst 14 dagar före avresan. Vid storhelger gärna tidigare. En ansökningsblankett per tur och retur-resa. Ansökningsblankett kan fås via kommunens färdtjänsthandläggare, 0120-830 00.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-03-10

Kontakt

Kristina Andersson
Färdtjänsthandläggare

Telefontid
0120-833 04
mån-fre 08.00-09.30
(övrig tid kan meddelanden lämnas vid växel 0120-830 00)

Adress
Nya Kommunhuset,
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg.

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se