Färdtjänst

I Åtvidabergs kommun vill vi hjälpa, stödja och bidra till ett gott vardagsliv för alla invånare. Det gör vi genom att försöka se till hela människans behov, förutsättningar, intressen, färdigheter och talanger. Som ett led i vår strävan erbjuder vi särskilt anordnade transporter, så kallad färdtjänst.

Vem får åka färdtjänst?

Det är till för dig som har en varaktig funktionsnedsättning längre än tre månader. Du ska dessutom ha väsenliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Du har inte rätt till färdtjänst enbart på grund av att det saknas allmän kollektivtrafik där du ska resa.

Vad innebär det att åka färdtjänst?

Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken och du reser med bil eller buss. Resorna samordnas genom att vara tidtabellagda. Det kan innebära att man inte alltid åker närmsta vägen till resmålet utan hämtar upp andra resenärer först.
Chauffören kan hjälpa dig till och från ytterdörren om du uppger det vid beställningen.

Ansökan om färdtjänst

Använd vår e-tjänst för att skicka in ditt ärende helt elektroniskt eller för att få hjälp med att fylla i en blankett som du sedan skriver ut och skickar in per post.

Till e-tjänsten Ansökan om färdtjänst

Kommunens färdtjänsthandläggare utreder och beslutar om tillstånd. Ibland kan läkarintyg behövas för att behovet ska styrkas. Ansökan prövas och beslutas enligt färdtjänstlagen § 6-9. Beslut om färdtjänst kan överklagas. Färdtjänsttillståndet är alltid tidsbegränsat. När giltighetstiden har gått ut kan du ansöka om färdtjänst på nytt.

Var beställer jag min resa?

Beställning av resa inom Åtvidabergs kommun ska göras minst två timmar före avresa hos Regionbeställningscentralen (RBC), 0771-711 020. Boka gärna returresan vid en och samma beställning.

När kan jag resa?

Färdtjänstresa kan ske alla dagar mellan 06.00 till 01.00. En sjukresa får genomföras dygnet runt.

Vad kostar det?

Är du färdtjänstberättigad så betalar du enligt Östgötatrafikens taxa, ungdom alternativt senior. Du kan betala med periodbiljett, dygnsbiljett eller enkelbiljett.
För mer information se Östgötatrafikens webbplats.

Medresenär

I mån av plats har du möjlighet att ta med en medresenär och två egna barn. medresenären betalar enligt gällande avgift. Medresande barn åker med utan avgift till och med den dagen barnet fyller sju år. Därefter betalas avgift motsvaranre Östgötatrafikens avgift för ungdom. Medresenären reser från och till samma adress som du.

Ledsagare

Du kan få beviljat att ta med en ledsagare under resan om du på grund av din funktionsnedsättning bedöms ha mer behov än vad chauffören kan ge under resan. För ledsagare betalas ingen avgift. Ledsagaren reser från och till samma adress som du.

Handbagage

Du kan ta med handbagage under färdtjänstresan men i begränsad mängd, vilket innebär i den mängd en icke funktionshindrad kan bära vid ett och samma tillfälle.

Sjukresa

Vid planerade sjukbesök måste du beställa din resa senast klockan 16.00 dagen före avresan. Vid återresan fordras ett intyg från vårdgivaren (grön lapp) som lämnas till föraren. Vid sjukresa får en följeslagare åka med utan avgift. Du uppger vid beställningen om du  har en följeslagare med. Följeslagaren reser från och till samma adress som du.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-03-05

Kontakt

Kristina Andersson
Färdtjänsthandläggare
kristina.andersson@atvidaberg.se

Telefontid
0120-833 04
mån-fre 08.00-09.30
(övrig tid kan meddelanden lämnas vid växel 0120-830 00)

Adress
Nya Kommunhuset,
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg.

Folder

E-tjänst

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se