Anhörigstöd

Alla kan drabbas av sjukdom eller funktionsnedsättning.
Att vara anhörig eller närstående till någon som är sjuk, äldre eller funktionshindrad kan vara både psykiskt och fysiskt ansträngande. Anhöriga kämpar ofta i det tysta för att ge sina närstående ett bra liv.

I alla tider har familj och anhöriga fungerat som främste omsorgsgivare till äldre, sjuka och funktionshindrade. Den omsorg som anhöriga och närstående ger är hela två gånger så stor som samhällets insatser.
Anhörigskapet kan se ut på många olika sätt. Spännvidden i de anhörigas situation beträffande kön, ålder, relationer och tillgångar till resurser är stor. Man kan hjälpa och vårda på heltid eller deltid, i samboförhållande eller på distans.

  • Vill du ha stöd i din roll som anhörig?
  • Vill du träffa andra i liknande situation?
  • Vill du veta vad kommunen har för insatser att erbjuda?
  • Vill du veta mer om anhörigstödet i kommunen?

Välkommen att höra av dig till oss eller besök oss i vår lokal, Navet, Söderleden 1C.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2016-03-08

Kontakt

Sofia Sjöholm
Enhetschef
0120-831 58
sofia.sjoholm@atvidaberg.se

Anhörigstöd
0120-832 71
anhorigstod@atvidaberg.se

Kommunens växel
0120-830 00
kan även ta meddelanden
anhorigstod@atvidaberg.se (gemensam e-post)

Besöks- och postadress:
Navet anhörigstöd/frivilligcentral
Söderleden 1C (vid Sporthallen)
597 40 Åtvidaberg

Folder

Anhörigstöd

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se