Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende kan du söka som inte längre kan eller vill bo kvar hemma.

Respekt, omtanke och valfrihet

Inom våra vård- och omsorgsboenden arbetar vi efter mottot en meningsfull dag. Det betyder att vi arbetar för att ge en omsorg som bygger på respekt, omtanke och valfrihet anpassad efter dina individuella önskemål och behov.

Personlig kontaktman

Som boende hos oss får du en personlig kontaktman som har det lilla extra ansvaret, som lär känna dina vanor bäst och som ser till att dina hjälpbehov och önskemål verkligen blir tillgodosedda. Kontaktmannen är också den som ansvarar för kontakten med dina närstående. Dina närstående är alltid välkomna till oss och vi anordnar även årliga träffar för närstående.

Personal

Hos oss arbetar omvårdnadspersonal och sjuksköterskor dygnet runt. Vid behov finns sjukgymnast och arbetsterapeut att tillgå dagtid. Sjuksköterskan har även regelbundet kontakt med läkare från vårdcentralen som kan göra hembesök vid behov.

Boenden

Våra boenden ligger i en lugn och grönskande omgivning med möjlighet till utevistelse.I Åtvidabergs kommun finns totalt 145 platser i särskilt boende, varav 10 stycken är korttidsplatser. Samtliga boenden, Rosengården, Björkbacken och Kopparsvanen ligger i Åtvidabergs tätort.
 
Kopparsvanen, som har 73 platser, är utlagd på entreprenad och drivs av privata utföraren Förenade Care.

Ansökan

Ansöker om plats i vård- och omsorgsboende gör du genom att kontakta kommunens biståndshandläggare (se kolumnen till höger). I högra kolumnen hittar du också foldern Vård- och omsorgsboende.

Publicerad av: Åsa Olsson   
Senast ändrad: 2018-03-05

Kontakt

Anne-Cathrine Jönsson
Områdeschef
Tel: 0120-832 66
Fax: 0120-832 44
anne-chatrine.jonsson@atvidaberg.se

Marie Skogh
Enhetschef
Rosengårdarna, Dagverksamheten Östansol
070-3437733
marie.skogh@atvidaberg.se

Rose-Marie Skoog
Enhetschef
Björkbacken, Östergårdens dagverksamhet
070-6283303
lena.skogh@atvidaberg.se

Åsa Olsson
Administrativ assistent
0120-832 68
asa.olsson@atvidaberg.se

Hanna Karlsson
Enhetschef Förenade Care
Kopparsvanen 1-7
0120-832 75

Biståndshandläggare

Hur ansöker man om plats i vård- och omsorgsboende?
 
Ta kontakt med biståndshandläggare:

Mottagningstelefon
0120-832 80
Telefontid måndag-fredag
08.00-09.30              
Fax: 0120-140 18


Folder

Vård- och omsorgsboende

Trygghetsboende

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se