Stöd och hjälp i det egna boendet

Hemtjänst

Hemtjänstens uppgift är att ge service åt den som på grund av ålder eller handikapp är i behov av hjälp och stöd i den dagliga livsföringen. Omfattningen av insatserna grundas på en bedömning av den enskildes behov, och kan förändras i takt med att behoven ökar eller minskar. Insatserna ska utformas i samråd med brukaren, och bygga på respekt för den enskildes personliga integritet och rätt till självbestämmande.
 
Exempel på det du kan få hjälp med genom hemtjänst


Personlig omvårdnad
Den som behöver kan få hjälp av hemtjänstpersonalen med personlig omvårdnad. Det kan till exempel vara hjälp med uppstigning, sänggående, hjälp med personlig hygien, toalettbesök, förflyttningar, av- och påklädning samt promenader.
 
Inköp, ärenden
Hemtjänsten hjälper till att planera och samordna veckoinköp från närmaste dagligvarubutik.
 
Klädvård
Tvätt ingår i ordinarie arbetsuppgifter. Fungerande tvättmaskin skall finnas i eller i anslutning till bostaden. 
 
Städning
Regelbunden städning utförs var tredje vecka och omfattar vardagsrum, sovrum, kök, hall och badrum. För att få städning måste du ha en ändamålsenlig utrustning.

Storstädning, vindsröjning och flyttstädning utföres inte.
 
Måltidservice
För dagens huvudmål hänvisas i första hand till den hemsändningsservice av mat som kan fås genom hemtjänsten. Frukost, kvälls- och mellanmål kan iordningställas inom ramen för hemtjänsten. 
 
Nattpatrull, trygghetslarm
För den som behöver tillsyn och hjälp nattetid kan nattpatrullens service erbjudas. Ett alternativ till nattbesök är ofta trygghetslarm där personal snabbt kan tillkallas vid olyckshändelse eller sjukdom.

Läs gärna mer om stöd och hjälp i det egna boendet i vår folder till höger på sidan.

Publicerad av: Åsa Olsson   
Senast ändrad: 2017-05-09

Kontakt

Anne-Cathrine Jönsson
Områdeschef
Tel: 0120-832 66
Fax: 0120-832 44
ann-katrine.jonsson@atvidaberg.se

Lisa Johansson
Enhetschef
Hemtjänst
0120-833 84
lisa.johansson@atvidaberg.se

Sofia Sjöholm
Enhetschef
Hemtjänst, Korttids, Trygg hemgång, Nattpatrullen och Anhörigstöd
0120-831 58
070-266 09 98
sofia.sjoholm@atvidaberg.se

Åsa Olsson
Administrativ assistent
0120-832 68
asa.olsson@atvidaberg.se

Biståndshandläggare

Vill du ansöka om hemtjänst?
Ta kontakt med biståndshandläggare:

Mottagningstelefon
0120-832 80
Telefontid Mån-Fre 08.00-09.30              
Fax: 0120-140 18

Folder

Stöd och hjälp i det egna boendet

Trygghetsboende

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se