Information om att förebygga fall

Genom stimulansbidraget har ett givande samarbete mellan kommun och primärvård  resulterat i ett informationsblad till "åtvidabergarna". "Håll dig på benen! -Information om att förebygga fall" .

Informationen riktar sig i första hand till den äldre generationen och handlar om vad man själv kan påverka för att göra sin vardag säkrare.

Informationsbladen finns att hämta på Vårdcentralen, Kommunhuset, Apoteket, Försäkringskassan och bankerna samt hos Polisen, tandläkare osv.

Vidare lämnas bladen ut genom hemtjänsten, biståndshandläggare, anhörigstöd, pensionärsorganisationer med flera.

Du kan också ta del av informationen i broschyren enligt nedan.

Håll dig på benen!

Varje år söker drygt 80 000 personer vård efter att ha fallit. De flesta fallolyckorna sker i egna hemmet eller utomhus när det är halt.
Det innebär smärta för den som i ett fall gör sig illa eller bryter sig. Det kan också innebära att du känner dig mindre trygg att röra dig som du brukar.

Riskfaktorer

 • Benskörhet — osteoporos — innebär en större risk för fraktur om du ramlar. Cortison och rökning är några riskfaktorer för benskörhet.
 • Åldern är en annan faktor — 8 av 10 fallolyckor drabbar personer över 65 år.
 • Yrsel och nedsatt balans.

Förebygg genom

Kost
Viktigt att dricka och äta fullvärdig kost, för att bland annat fylla dagsbehovet av vitaminer och mineraler.

Hjälpmedel
Om du behöver gånghjälpmedel, kontakta distriktssjukgymnasten.

Hemmiljö
Se checklista nedan

Motion
Om möjligt ta regelbundna promenader. Även korta promenader stimulerar balanssinnet och stärker konditionen.

Varsam uppresning
Sitt några minuter på sängkanten innan du reser dig upp för att blodtrycket ska hinna stabiliseras. Om du känner yrsel kan det eventuellt ha samband med medicinering, kontakta distriktssköterskan.

Detta kan du själv ordna hemma för att minska risken att falla:

 • God belysning inomhus.
 • Tänd en lampa om du går upp nattetid.
 • Ha telefonen vid sängen.
 • Fäst sladdar längs väggarna.
 • Plocka undan mattor eller ha halkskydd
 • under dem.
 • Använd halkskydd i badkaret.
 • Använd stadiga skor både inom- och utomhus.
 • Använd broddar på uteskor vintertid.
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-10-14

Kontakt

Rådgivning och tidsbeställning
0120-758 20
(vardagar 08.00-17.00)

Distriktssjukgymnast
0120-758 98
(vardagar 08.30-09.30)

Distriktsarbetsterapeut
0120-758 63
(vardagar 09.00-10.00)

Distriktssköterska Åtvidaberg
och Falerum
0120-758 44
(vardagar 08.30-10.00)

Distriktssköterska Grebo
013-552 80
(vardagar 08.30-10.00)

Folder

Håll dig på benen!

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se