Förenklad biståndshandläggning

Förenklad biståndshandläggning är ett enklare sätt att ansöka om serviceinsatser inom äldreomsorgen. Du som är över 75 år kan ansöka om trygghetslarm och hjälp med städning, tvätt och inköp genom förenklad handläggning. Avsikten är att du ska kunna få hjälp med praktiska saker som underlättar i din vardag. Det är dina behov som avgör vad du kan få hjälp med. Du beviljas hjälp med sådant som du inte kan utföra själv eller kan få tillgodosett på annat sätt. Ansökan gör du genom att fylla i en blankett där du beskriver vilken hjälp du behöver och varför du behöver hjälpen. Blanketten skickas till handläggarenheten som utreder och fattar ett beslut utifrån din beskrivning. Beslutet meddelas dig per brev. Uppföljning av ditt beslut sker en gång per år. Om ditt behov av stöd och hjälp förändras omprövas beslutet.

För trygghetslarm och hemtjänst i form av stöd, tvätt och inköp utgår en avgift fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften är inkomstprövad och du kan skicka in en inkomstförfrågan till kommunen för att få din avgift fastställd.

Ansökningsblankett och informationsblad hittar du i menyn till höger. På informationsbladet finns mera information om de olika insatserna som du kan ansöka om.

Ansökningsblanketten skickar du till:

Vård- och omsorgsförvaltningen Handläggarenheten Box 206 597 25 Åtvidaberg

Publicerad av: Anna Andersson   
Senast ändrad: 2015-04-01
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se