Biståndshandläggning

Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet inom äldre- och handikappomsorgen vilar på främst två lagstiftningar, Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

För att du ska få stöd och hjälp behöver du ett beslut från en biståndshandläggare. Det är du själv som ska göra en ansökan. Även legal företrädare och vårdnadshavare kan ansöka för din räkning. En ansökan kan vara skriftlig eller muntlig. Är du äldre än 75 år och ansöker om serviceinsatser kan du göra det med en förenklad handläggning. Om någon annan anmäler ditt behov av stöd och hjälp kommer vi att ta en kontakt med dig.

Biståndshandläggaren gör en individuell bedömning av din livssituation och dina behov och vilken rätt du har till stöd och hjälp utifrån din ansökan. Det är för att tillgodose de behov som inte kan tillgodoses på något annat sätt, som du kan få insatser beviljade för. Biståndshandläggaren gör en utredning och tar ett biståndsbeslut om vilka insatser du ska få för att tillgodose dina behov.

Beslutet går att överklaga inom tre veckor. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig med det.

När du har ett biståndsbeslut om stöd och hjälp måste du anmäla till Handläggarenheten om dina behov eller din livssituation förändras. Detta för att en handläggare ska kunna besluta om ditt beslut behöver omprövas. Biståndshandläggare ska göra uppföljningar av ditt biståndsbeslut med jämna mellanrum.

Information om din utredning och ditt beslut registreras i Vård- och omsorgsförvaltningens datasystem.

Anmälan och ansökan kan göras på Handläggarenhetens mottagningstelefon.

Telefontid måndag-fredag  klockan 8.00-9.30

Telefon 0120-83 280

Du kan även göra en skriftlig ansökan - blankett finns i listen till höger.

Ansökan skickas till:
Vård- och omsorgsförvaltningen
Handläggarenheten
Box 206
597 25 Åtvidaberg

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2018-04-23

Kontakt

Biståndshandläggare

Josefine Olaisen Lundh
Enhetschef Handläggarenheten Sol LSS
0120-830 00 (växel)
josefine.olaisen-lundh@atvidaberg.se

Handläggarenheten SoL LSS mottagningstelefon
0120-832 80
Telefontid: måndag - fredag 08.00-09.00
Fax: 0120-140 18

Annika Johansson annika.johansson@atvidaberg.se

Karolina Bruhn
karolina.bruhn@atvidaberg.se

Kristin Nåhdin
kristin.nahdin@atvidaberg.se

Blanketter

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se