Avgifter

Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom äldreomsorgen.

Den högsta avgift kommunen får ta ut av dig för insatser inom hemtjänst, dagverksamhet och vård- och omsorgsboende (äldreboende) är för 2018, 2 044 kronor per månad. Detta belopp brukar även kallas maxtaxa inom äldreomsorgen. Maxtaxan är indexreglerad och förändras i januari varje år.

I länkarna till höger kan du ladda ned mer information om avgifterna inom äldreomsorgen i Åtvidaberg.

Hur beräknas avgiften?

När du beviljats en insats räknas din avgift ut så här: Vi börjar med din inkomst, det vill säga din pension eller sjukersättning samt dina ränteinkomster. Har du bostadstillägg lägger vi till den summan. Sist drar vi ifrån ett förbehållsbelopp, som består av din boendekostnad och ett lagreglerat minmibelopp som ska täcka normala levnadskostnader. Den summa vi får fram kallar vi för avgiftsutrymme som betyder den summa pengar (avgift) som du beräknas kunna betala för insatsen.

Avgiftsbeslut

När du beviljats en insats gör kommunen en beräkning och fattar beslut om avgift. Du får ett skriftligt avgiftsbeslut om vilken avgift du ska betala och information om hur avgiften räknats fram.

Överklagan

Avgifter, förbehållsbelopp och beräkning av inkomster kan överklagas enligt socialtjänstlagen. Information om hur man överklagar finns på avgiftsbeslutet som du får från vård- och omsorgsförvaltningen.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-04-23
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se