Äldreomsorg

Äldreomsorgen består av olika serviceinsatser till äldre som har svårighet att på egen hand klara den dagliga livsföringen. Insatsen bygger på delaktighet, inflytande och respekt. Personalen arbetar under sekretess.

Äldreomsorg består av hjälp och stöd i det egna boendet samt vård- och omsorgsboende.
Hjälp och stöd i det egna boendet kan bland annat vara

  • hemtjänst
  • trygghetslarm
  • dagverksamhet
  • anhörigstöd/växelvård
  • korttidsplats

Vård- och omsorgsboende kan du söka som inte längre kan bo kvar hemma.

Rätt till bistånd?
Enligt socialtjänstlagen är det ditt hjälpbehov som avgör.
Ansökan om äldreomsorg görs hos kommunens biståndshandläggare som tillsammans med dig prövar vilka insatser som du kan behöva - biståndsbedömning.

Din ansökan ska följas av ett beslut av handläggaren. I beslutet står vilken hjälp du ska få. Är du inte nöjd kan du överklaga beslutet.
Biståndshandläggaren berättar hur du överklagar.

Dagverksamhet
Östansol är en dagverksamhet för personer med demenssjukdom.
För att du som besöker Östansol ska få möjlighet till en bra dag med meningsfulla aktiviteter så bestämmer personalen tillsammans med dig vad du vill göra och vad som är viktigt just för dig.

Östergårdens dagverksamhet erbjuder dig en social samvaro och möjlighet till upprätthållande träning för att bibehålla dina funktioner, t ex rörlighet i leder och muskler. Vad vi gör för olika aktiviteter när vi umgås bestämmer vi tillsammans med dig, för att göra din dag hos oss meningsfull.

För att delta i någon av dagverksamheterna behövs ett beslut av biståndshandläggare i kommunen. (kontaktuppgifter finns till höger på sidan)

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2018-04-23

Kontakt

Anne-Chatrine Jönsson
Områdeschef
Äldreomsorg
0120-832 66
ann-katrine.jonsson@atvidaberg.se

Biståndshandläggare

Mottagningstelefon
0120-832 80
Telefontid: måndag-fredag 08.00-09.00
Fax: 0120-140 18

Annika Johansson annika.johansson@atvidaberg.se

Karolina Bruhn
karolina.bruhn@atvidaberg.se

Kristin Nåhdin
kristin.nahdin@atvidaberg.se

Aktuellt

Foldrar

Stöd och hjälp i det egna boendet

Vård- och omsorgsboende

Östansol dagverksamhet

Östergården dagverksamhet

Håll dig på benen!

Anhörigstöd

Bli volontär

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se