Vård, stöd och omsorg


Inom vård, stöd och omsorg bedriver vi en bred verksamhet och ansvarar för omsorg om äldre och människor med funktionsnedsättning samt ger stöd, rådgivning och andra insatser till barn, ungdomar och vuxna. Verksamheten är uppdelad i tre olika ansvarsområden:

  • Äldreomsorg
  • Handikappomsorg och service
  • Individ- och familjeomsorg

All vår verksamhet bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Vi tar hänsyn till individen och ser till att insatserna utgår från var och ens olika behov, resurser och förutsättningar. Vi ser dig för den unika individ du är!

För oss är det viktigt att hålla en god kvalitet på det vi gör och erbjuder dig. Därför utvecklar vi ständigt vår verksamhet genom att förnya, förändra och förbättra verksamheten.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2018-03-13

Kontakt

Marie Christiansson
Socialchef
0120-832 01
marie.christiansson@atvidaberg.se

Biståndshandläggare

Mottagningstelefon
0120-832 80
Telefontid måndag-fredag
08.00-09.00

Fax: 0120-140 18

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se