Lokala naturvårdsprojekt i Åtvidabergs och Grebo tätorter

Under 2006-2007 har kommunen genomfört ett lokalt naturvårdsprojekt i Åtvidaberg. Syftet med projektet var att öka kunskapen kring tätortsnaturen och att ta fram ett långsiktigt program för att bevara och förstärka de mycket höga naturvärden som finns i och i anslutning till tätorten. Detta gäller främst ekmiljöer. Projektet är ett underlag för den fysiska planeringen och driften inom park- och skogsförvaltningen.

Ambitionen är även att kunskapen om tätortens natur ska förmedlas till kommuninvånarna och besökare. Bland annat har informationsskyltar placerats utefter en "Ekvandring" inne i tätorten. Vandringen utgår från Grevgatan bakom Åtvidabergs sporthall. Slingan är cirka 1,5 km lång. På varje skylt finns en karta som visar hur rutten går.

Mellan 2012-2015 genomfördes ytterligare ett lokalt naturvårdsprojekt, men den här gången med fokus på Grebo. Syftet med detta projekt var att bygga upp kunskapen kring Grebos tätortsnatur och att ta fram ett ramverk för att bevara och förstärka de höga naturvärden som finns i och kring Grebo i kombination med bebyggelseutveckling. Även detta projektet är underlag för den fysiska planeringen och driften inom park - och skogsförvaltningen.

Dessa naturvårdssatsningar har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen Östergötland.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-17

Kontakt

Göran Börkén
Kommunekolog
0120-831 88
gatapark@atvidaberg.se

Läs mer

Slutrapport för projektet:
"Landskapligt ramverk för Grebo"PDF

Ek från Rapport Åtvidabergs framtid - ekar och bebyggelse i samverkan
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se