Områdesbeskrivningar

Områdesbeskrivningar

 

Aktualitets datum

 

 

Namn

 

 

Områdesnummer

 

 

2016-16-15

 

 

Önhult isälvavlagring och odlingslandskap

 

Å 1PDF

 

2016-16-15

 

 

Harnbergen rasbrant

 

Å 2PDF

 

2016-16-15

 

 

Österhagen östbrant

 

Å 3PDF

 

2016-16-15

 

 

Smedstorp hagmark

 

Å 4PDF

 

2016-16-15

 

 

Bjurviken rasbrant

 

Å 5PDF

 

2016-16-15

 

 

Åtvids-Kulla bäckdråg och gransumpskog

 

Å 6PDF

 

2016-16-15

 

 

Åtvids-Kulla odlingslandskap

 

Å 7PDF

 

2016-16-15

 

 

Kulla ängar ädellövskog

 

Å 8PDF

 

2016-16-15

 

 

Bykmossen våtmark

 

Å 9PDF

 

2016-16-15

 

 

Aspudden våtmark

 

Å 10PDF

 

2016-16-15

 

 

Skärgölen strandäng och våtmark

 

 

Å 11PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Härstorp (Ljungebo) barrskog

 

 

Å 12PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Skärsjöns södra strand/våtmark

 

 

Å 13PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ålgölen

 

 

Å 14PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ljungebo odlingslandskap

 

 

Å 15PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Jons Udde blandskog

 

 

Å 16PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Alkärr odlingslandskap

 

 

Å 17PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Broddebo dansbana bergbrant

 

 

Å 18PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Broddebo lövskog

 

 

Å 19PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Vallingdal lövskog

 

 

Å 20PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sparrhultemossen lövskog

 

 

Å 21PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Skälstorp hagmark

 

 

Å 22PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Torgöl våtmark

 

 

Å 23PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nannersbo lövskog

 

 

Å 24PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nannersbo odlingslandskap

 

 

Å 25PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Storgöl våtmark

 

 

Å 26PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lillgöl våtmark

 

 

Å 27PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hattorp ädellövskog

 

 

Å 28PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Trulstorpet lövskog

 

 

Å 29PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Trångmålen mosse

 

 

Å 30PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Korpberget bergbrant

 

 

Å 31PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Galtkärr bäckdråg

 

 

Å 32PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Mosshult hage

 

 

Å 33PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Mossjön våtmark

 

 

Å 34PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Mosshult betad barrskog

 

 

Å 35PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Storvedsgölen våtmark

 

 

Å 36PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Stora Ved odlingslandskap

 

 

Å 37PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sågbäcken bäckmiljö

 

 

Å 38PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Djurmossen våtmark

 

 

Å 39PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hule rasbrant

 

 

Å 40PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bovik odlingslandskap

 

 

Å 41PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lilla Udden lövskog

 

 

Å 42PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Stora Bergsjön rasbrant och lövnaturskog

 

 

Å 43PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Stora och Lilla Bergsjön våtmark

 

 

Å 44PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bergsjögölen vattenmiljö

 

 

Å 45PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Svenserum viltvatten

 

 

Å 46PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Mosshult aspskog

 

 

Å 47PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sörhagen tallrismossar

 

 

Å 48PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Västerby-Norrby odlingslandskap

 

 

Å 49PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bredkärret våtmark

 

 

Å 50PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ekbacken grova ekar

 

 

Å 51PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Österby ädellövskog

 

 

Å 52PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Österby drumlin

 

 

Å 53PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Tremannetallen grov tall

 

 

Å 54PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Gullebo odlingslandskap

 

 

Å 55PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Gullebonäs blandskog

 

 

Å 56PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Friggestorp isälvsavlagringar m m

 

 

Å 57PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Dammkärr rasbrant

 

 

Å 58PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kvistrum skogsbäck

 

 

Å 59PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Glypen klarvattensjö

 

 

Å 60PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Oppängsbergen blandskog

 

 

Å 61PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ämtenäs bäckdråg

 

 

Å 62PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ämtenäs grova ekar

 

 

Å 63PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ämtenäs lövskog

 

 

Å 64PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Staksundet hamlad ask

 

 

Å 65PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Staksundet lövrik barrskog

 

 

Å 66PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Staksunde öar jättegryta

 

 

Å 67PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Braxenviken sumpskog

 

 

Å 68PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Vånen sumpskog

 

 

Å 69PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Stora Kolforsen blandskog

 

 

Å 70PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Göthult barrskog

 

 

Å 71PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nyholm lövskog m m

 

 

Å 72PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Göthult ändmoräner

 

 

Å 73PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Storå våtmark

 

 

Å 74PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kyrkbergen rasbrant och bäckdal

 

 

Å 75PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Gubbängen lövskog

 

 

Å 76PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viresjö gård grova tallar

 

 

Å 77PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viresjö By grova ekar

 

 

Å 78PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Södra Botorp lövrik barrskog

 

 

Å 79PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Södra Botorp blandskog

 

 

Å 80PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Södra Botorp ädellövträd

 

 

Å 81PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Spångskogen dödisgrop m.m.

 

 

Å 82PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Horsfjärden klarvattensjö

 

 

Å 83PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Överån barrskog

 

 

Å 84PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Funnsnäsviken barrskog

 

 

Å 85PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Funnsnäsviken blandskog

 

 

Å 86PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Näset nordbrant

 

 

Å 87PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Äntorp lövskog

 

 

Å 88PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Äntorp hage

 

 

Å 89PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Djupedal sumpskog

 

 

Å 90PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Gissebo isälvsavlagringar

 

 

Å 91PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Gissebo gård hage

 

 

Å 92PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Skjutbanan Tomasbo hage

 

 

Å 93PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Storkestorp hage

 

 

Å 94PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lämmantorp hage

 

 

Å 95PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lilla Ramshult hage

 

 

Å 96PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ramshult hage

 

 

Å 97PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Krokstorp hage

 

 

Å 98PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Mormorsgruvans stn ekhage och lövskog

 

 

Å 99PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kvarntorp ekhage och lövskog

 

 

Å 100PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Mormorsgruvan lövskog

 

 

Å 101PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Jarlsgården blandskog

 

 

Å 102PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Malmviksängen trädbärande slåtteräng

 

 

Å 103PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Härstorp hage och lövskog

 

 

Å 104PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bestorpsvägen hage och lövskog

 

 

Å 105PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Malmviken ekhage och lövskog

 

 

Å 106PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Glans västra strand grova ekar

 

 

Å 107PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Blackbergen lövskog

 

 

Å 108PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Trantorpsgölen myrgöl och blockgrotta

 

 

Å 109PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Trandammen lövskog och bäck

 

 

Å 110PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Karlstorp hage och lövskog

 

 

Å 111PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Slevringe ekhage och lövskog

 

 

Å 112PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Slevringe allé

 

 

Å 113PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Glan strandskog

 

 

Å 114PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Golfbanan lövskog

 

 

Å 115PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Basthagen ekar

 

 

Å 116PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Basthagen lövskog

 

 

Å 117PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Stensätter lövskog

 

 

Å 118PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Arken lövskog

 

 

Å 119PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Gamla Sunneborg ekhage

 

 

Å 120PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ormkärret lövskog

 

 

Å 121PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Gamla Sunneborg lövskog

 

 

Å 122PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Valken ekhage och grova ekar

 

 

Å 123PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Adelsnäs ekhage och lövskog

 

 

Å 124PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Tempelkärret våtmark och å

 

 

Å 125PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Åtvidabergs tätort ekpark

 

 

Å 126PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bruksgatan grov ek

 

 

Å 127PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Tallbacken grov ek och bokskog

 

 

Å 128PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Talltorpsmon barrskog

 

 

Å 129PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kärrstorp barrskog

 

 

Å 130PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bertilsbo löv- och barrskog

 

 

Å 131PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bertilsbo blandskog

 

 

Å 132PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Åhagen lövskog

 

 

Å 133PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lund grova ekar

 

 

Å 134PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Åtvidsnäs ädellövskog och trädbärande hage

 

 

Å 135PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Brostugan lövskog och bäckravin

 

 

Å 136PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ådalskulle ekskog

 

 

Å 137PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Håcklasjöns rastplats ekskog

 

 

Å 138PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Håcklasjön ekskog

 

 

Å 139PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Håcklasjön våtmark

 

 

Å 140PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Håcklasjöns utlopp lövskog

 

 

Å 141PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Åtvids-Falla hage och blandskog

 

 

Å 142PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fallasjön hage

 

 

Å 143PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Strömdalen lövskog

 

 

Å 144PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Framhåckla ekskog

 

 

Å 145PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hallaholm barr- och lövskog

 

 

Å 146PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Långbrott lövskog

 

 

Å 147PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bäckfall trädbärande hage

 

 

Å 148PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bäckfalls stenbrott

 

 

Å 149PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norrgården ekhage

 

 

Å 150PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Berg grus- och sandmark

 

 

Å 151PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Alserum hage

 

 

Å 152PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Alserum allé

 

 

Å 153PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Alserum grov ek

 

 

Å 154PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Alsen hage

 

 

Å 155PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Dammängen hage

 

 

Å 156PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bergsjö hage

 

 

Å 157PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Dunketorp sprickdal

 

 

Å 158PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bergssvedjorna barrskog

 

 

Å 159PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bergssvedjorna grova ekar

 

 

Å 160PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Rotorp lövskog

 

 

Å 161PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Skiren barrskog

 

 

Å 162PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Skirberget västbrant

 

 

Å 163PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Uknadalen sprickdalgång

 

 

Å 164PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Forsaström vattendrag

 

 

Å 165PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Forsaström sydbrant

 

 

Å 166PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Götestorp lövrik barrskog

 

 

Å 167PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Forsaströms kraftverk lövskog

 

 

Å 168PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Rotorpekärret våtmark

 

 

Å 169PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Rotorp bäckdal och lövskog

 

 

Å 170PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Rotorp sydbrant

 

 

Å 171PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fagerhulteviken rasbrant

 

 

Å 172PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fagerhult ekhage

 

 

Å 173PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fagerhult lövskog

 

 

Å 174PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Äskviken ekskog

 

 

Å 175PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sjögärdet lövskog

 

 

Å 176PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sjökullen grov ek

 

 

Å 177PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fagerhult ekbestånd

 

 

Å 178PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fagerhult östbrant

 

 

Å 179PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Könserum lövrik barrskog

 

 

Å 180PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Könserum lövskog och bäck

 

 

Å 181PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Könserum allé

 

 

Å 182PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Könserumsån bäckravin

 

 

Å 183PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Könserum aspskog

 

 

Å 184PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Saxtorp grova ekar

 

 

Å 185PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Örbäcken lövskog och branter

 

 

Å 186PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Brinkudden sydbrant

 

 

Å 187PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Brinken hage

 

 

Å 188PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Glasberget sydbrant

 

 

Å 189PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kvistrums rastplats nordbrant

 

 

Å 190PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kvistrums orangeri lövskog

 

 

Å 191PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kvistrums allé

 

 

Å 192PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kvistrums ladugård barrskog

 

 

Å 193PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kvistrum barrskog

 

 

Å 194PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kvistrum tvärdal

 

 

Å 195PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kvistrum ekhage

 

 

Å 196PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kvistrum lövskog

 

 

Å 197PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bastorp lövskog

 

 

Å 198PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ängen lövskog

 

 

Å 199PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Branthäll barrskog

 

 

Å 200PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Storån vid Gärdserum våtmark m m

 

 

Å 201PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kulla isälvsavlagringar

 

 

Å 202PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Risebofåran bäckravin

 

 

Å 203PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Risebo hage

 

 

Å 204PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Falerum vattendrag m m

 

 

Å 205PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Karlebo rasbrant

 

 

Å 206PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Karlebo hage

 

 

Å 207PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hagen rasbrant

 

 

Å 208PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nya Svenserum rasbrant

 

 

Å 209PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nya Svenserum lövskog

 

 

Å 210PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hammarån bäckravin

 

 

Å 211PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nya Svenserum grova ekar

 

 

Å 212PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nya Svenserum allér

 

 

Å 213PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hammarån-Storån grova ekar

 

 

Å 214PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Gamla Svenserum skogsbäck

 

 

Å 215PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Gamla Svenserum lövskog

 

 

Å 216PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Svenserum lövskog

 

 

Å 217PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Falerums skola rasbrant

 

 

Å 218PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Götestorp grov ek

 

 

Å 219PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Seboklint hällmarksskog m m

 

 

Å 220PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Grönberget rasbrant

 

 

Å 221PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bergbo Lövskog

 

 

Å 222PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lindkvistsberg rasbrant

 

 

Å 223PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Väster om Blågöl bäckdal

 

 

Å 224PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ekhultebergen barrskog och sydbrant

 

 

Å 225PDF

 

 

2016-16-15

 

 

NO Seboklint rasbranter m m

 

 

Å 226PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Stora Målen barrskog

 

 

Å 227PDF

 

 

2016-16-15

 

 

SO Öjsjön barrskog

 

 

Å 228PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Öjsjön klarvattensjö

 

 

Å 229PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Wasaeken grov ek

 

 

Å 230PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Grävsätters naturreservat barrnaturskog

 

 

Å 231PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Byggberget grov ek

 

 

Å 232PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Karlshage grov ek

 

 

Å 233PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Grävsätter ädellövträd

 

 

Å 234PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hannäs isälvsavlagring

 

 

Å 235PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hannäs prästgård ädellövskog

 

 

Å 236PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hannäs kyrkoruin grova ekar

 

 

Å 237PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hägerstad Slott ekhage

 

 

Å 238PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Vindommen våtmark

 

 

Å 239PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hästnäsudden isälvsavlagring m m

 

 

Å 240PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Solvestad hage och lövskog

 

 

Å 241PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fallaviken lövskog

 

 

Å 242PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Öster om Falla holme rasbrant

 

 

Å 243PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Mörkviksnäset aspskog

 

 

Å 244PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Äpprummen hage

 

 

Å 245PDF

 

 

2016-16-15

 

 

NO Bremansö rasbrant

 

 

Å 246PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Passdalen rasbrant

 

 

Å 247PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Älgesund rasbrant

 

 

Å 248PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Edsviken grov ek m m

 

 

Å 249PDF

 

 

2016-16-15

 

 

SV Bredal grov ek

 

 

Å 250PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bredal aspskog

 

 

Å 251PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bredal grova ekar

 

 

Å 252PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bredal sumpskog

 

 

Å 253PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hannäs skola hage

 

 

Å 254PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Krusgöl småvatten

 

 

Å 255PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Krusgöl rasbrant

 

 

Å 256PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Högliderna barr- och sumpskog

 

 

Å 257PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Smedstorp grova ekar

 

 

Å 258PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fängemåla hage

 

 

Å 259PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Svenstorp sumpskog

 

 

Å 260PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Långmossen våtmark

 

 

Å 261PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hultgölen våtmark

 

 

Å 262PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Halsebo lövskog

 

 

Å 263PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ruggen våtmark

 

 

Å 264PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ruggenberget rasbrant

 

 

Å 265PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sundsborg blandskog

 

 

Å 266PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sundsborg rasbrant

 

 

Å 267PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Björnmossen hällmarksskog

 

 

Å 268PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lillsjön hage och isälvsavlagring

 

 

Å 269PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sund lövskog

 

 

Å 270PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Svaltorp östbrant

 

 

Å 271PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Svaltorp lövskog

 

 

Å 272PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Grottkullen rasbrant

 

 

Å 273PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Svaltorp hage

 

 

Å 274PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Svaltorp lindskog

 

 

Å 275PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Svaltorp grova ekar

 

 

Å 276PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Högsätter hage

 

 

Å 277PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Gasteken grov ek

 

 

Å 278PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ängsbottnarna lövskog

 

 

Å 279PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Spjutviken lövskog

 

 

Å 280PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Svindalen sumpskog

 

 

Å 281PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Spjutviken rasbrant

 

 

Å 282PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Spjutviken grov ek

 

 

Å 283PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Spjutviken aspskog

 

 

Å 284PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Svalgen strandskog

 

 

Å 285PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Börsebo grov ek

 

 

Å 286PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Börsebo hage

 

 

Å 287PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Börsebo rasbrant

 

 

Å 288PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Börsebobäcken bäckravin

 

 

Å 289PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Börsebo ändmoräner

 

 

Å 290PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Öjantorp grov ek

 

 

Å 291PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sundsgöl sumpskog

 

 

Å 292PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hykaremossen aspskog

 

 

Å 293PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hagmossen hällmarksskog

 

 

Å 294PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Långsjön barrskog

 

 

Å 295PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Rävkullen lövskog

 

 

Å 296PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fivelsbo ekbestånd

 

 

Å 297PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fivelsbo barrskog

 

 

Å 298PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fivelsbofjärden barrskog

 

 

Å 299PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fivelsbo sumpskog

 

 

Å 300PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lilla Löpgöl grus- och sandmark

 

 

Å 301PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Stora Löpgöl grova ekar

 

 

Å 302PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Finnbygget rasbrant

 

 

Å 303PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Finntorpsgölen

 

 

Å 304PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Grävsjön-Hörsjön isälvsavlagring

 

 

Å 305PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Övre Rumma rasbrant

 

 

Å 306PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nedre Torp grova ekar

 

 

Å 307PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nedre Torp småvatten

 

 

Å 308PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lindshult barrskog

 

 

Å 309PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Gorgen bäck/sumpskog

 

 

Å 311PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Gorgkärret sumpskog

 

 

Å 312PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Övre Torp grova ekar

 

 

Å 313PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Karlsborg jättegryta

 

 

Å 314PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Getsjön våtmark

 

 

Å 315PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Torpegölen strandäng

 

 

Å 316PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nedre Torp ekhage

 

 

Å 317PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Dagsberg hällmarksskog och hassellund

 

 

Å 318PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Dagsbergsgölen

 

 

Å 319PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Röhäll sumpskog

 

 

Å 320PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Röhäll rasbrant

 

 

Å 321PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Röhällsgölen barrskog

 

 

Å 322PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Röhällsgölen strandäng

 

 

Å 323PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Röhäll jättegrytor

 

 

Å 324PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Mörtebäck strandäng

 

 

Å 325PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Röhäll lövskog

 

 

Å 326PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Röhäll hagmark och lövskog

 

 

Å 327PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Västersjön rasbrant och lövskog

 

 

Å 328PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fornborgberget rasbrant

 

 

Å 329PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Högsätter lövskog

 

 

Å 330PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Vadnäset rasbrant

 

 

Å 331PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nedre Rumma blandskog

 

 

Å 332PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kojmons naturreservat barrskog

 

 

Å 333PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nedre Rumma sumpskog

 

 

Å 334PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Svartgöl sump- och barrskog

 

 

Å 335PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hagsätter sumpskog

 

 

Å 336PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hagsätter rasbrant

 

 

Å 337PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Krasbäcken lövskog

 

 

Å 338PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Långfallsudde rasbrant

 

 

Å 339PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Brantsviken rasbrant

 

 

Å 340PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Vadet ekskog

 

 

Å 341PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nora grova ekar

 

 

Å 342PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nora strandskog

 

 

Å 343PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fridhem rasbrant

 

 

Å 344PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Starkås grova ekar

 

 

Å 345PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Björkgöl våtmark

 

 

Å 346PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Långnäset sumpskog

 

 

Å 347PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Andersbo sydbrant

 

 

Å 348PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Västerås sydbrant

 

 

Å 349PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Uvberget sumpskog

 

 

Å 350PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Uvberget bergbrant

 

 

Å 351PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Henklersgöl bergbrant

 

 

Å 352PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Djupdalen barrskog

 

 

Å 353PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Gärdsnäs sumpskog

 

 

Å 354PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hällingsfallsåsen odlingslandskap

 

 

Å 355PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Holmbo odlingslandskap

 

 

Å 356PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fåfalla allé

 

 

Å 357PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Giltebovägen grov ek

 

 

Å 358PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fåfalla ekhage

 

 

Å 359PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Myrnäsgölen sumpskog

 

 

Å 360PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Karlebogölen lövskog

 

 

Å 361PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hörnstad sumpskog

 

 

Å 362PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Slottet lövskog

 

 

Å 363PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Slottet odlingslandskap

 

 

Å 364PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Skrammelbo lövskog

 

 

Å 365PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Snatran grov ek

 

 

Å 366PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Källtorp grov ek

 

 

Å 367PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Källtorpsvägen grov ek

 

 

Å 368PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Källtorp hamlade träd och lövskog

 

 

Å 369PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Följaren våtmark

 

 

Å 370PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bestorp hamlade träd m m

 

 

Å 371PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bestorp lövskog

 

 

Å 372PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Mälingsbo blandlövskog

 

 

Å 373PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Mälingsbo lövskog

 

 

Å 374PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Berghagen lövskog

 

 

Å 375PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Mälingsbo lövskog

 

 

Å 376PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Oppholm lövskog

 

 

Å 377PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nerholm lövskog

 

 

Å 378PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Häggtomta ekhage och lövskog

 

 

Å 379PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Vargmon lövskog

 

 

Å 380PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Uddhagen rasbrant

 

 

Å 381PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Stora Örsätter ekskog

 

 

Å 382PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Örstorp ekskog

 

 

Å 383PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Örsätter allé

 

 

Å 384PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Gästgivaregården grov ek

 

 

Å 385PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ören sjö

 

 

Å 386PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hemgölen barrskog

 

 

Å 387PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Åtvids-Torp ekhage

 

 

Å 388PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Åtvids-Torp lövskog

 

 

Å 389PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Åtvids-Torp hage

 

 

Å 390PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Västergården ekhage

 

 

Å 391PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Smulan hage

 

 

Å 392PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hagaberg trädbärande hage

 

 

Å 393PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norra Botorp hage och lövskog

 

 

Å 394PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Dalsjön rasbrant

 

 

Å 395PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ed lövskog och hage

 

 

Å 396PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Näset lövskog

 

 

Å 397PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Vinkärret våtmark

 

 

Å 398PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ed hage

 

 

Å 399PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ingelstorp hage

 

 

Å 400PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Edshyttan lövskog och hage

 

 

Å 401PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hybbeln lövrik barrskog

 

 

Å 402PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Edshyttan nordbrant

 

 

Å 403PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ingelstorp grova träd

 

 

Å 404PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Tranebo jättegrytor

 

 

Å 405PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Tranebo grova ekar och hage

 

 

Å 406PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ekliden lövskog

 

 

Å 407PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kävelsbo odlingslandskap

 

 

Å 408PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Tolen sumpskog

 

 

Å 409PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sunnebo rasbrant

 

 

Å 410PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bysjön-Sundsjön våtmark

 

 

Å 411PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Storgården hage

 

 

Å 412PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Rävsalen sumpskog

 

 

Å 413PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lindtorp hage

 

 

Å 414PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Skogsängen hällmarksskog

 

 

Å 415PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lilla Gullringsvattnet våtmark

 

 

Å 416PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Drängsbo lövskog

 

 

Å 417PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Drängsbogölen våtmark

 

 

Å 418PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hammarsjön ekhage

 

 

Å 419PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Frängsbo rasbrant

 

 

Å 420PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Luran barrskog

 

 

Å 421PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Luran aspskog

 

 

Å 422PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Frängsbo odlingslandskap

 

 

Å 423PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Germundebo barrskog

 

 

Å 424PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Smedjebacken lövskog

 

 

Å 425PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ristskeda naturresrevat barrnaturskog

 

 

Å 426PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ristskeda lövrik barrskog

 

 

Å 429PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Såken sjö

 

 

Å 430PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Härvelsbo grova ekar

 

 

Å 431PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lilla Kärrnageln våtmark

 

 

Å 432PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hjälmsätter barrskog

 

 

Å 433PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nytorp rasbrant

 

 

Å 434PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Storskogens naturreservat barrskog

 

 

Å 436PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hörsjön barrskog

 

 

Å 439PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hörsjön rasbrant

 

 

Å 440PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Knillerbo rasbrant

 

 

Å 441PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Knippviken(Såken) rasbrant

 

 

Å 442PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Västergården(Fröjerum) ekskog

 

 

Å 443PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fröjerum Kvarnsjöbäcken

 

 

Å 444PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hemgölen strandäng

 

 

Å 445PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Knillerbo-Fröjerum odlingslandskap

 

 

Å 446PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Trinntorp jättegryta och rasbrant

 

 

Å 447PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fröjerum lövskog och lövrik barrskog

 

 

Å 448PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Stenviken bergbrant

 

 

Å 449PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ramsdal barrskog

 

 

Å 450PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Trihörn lövbränna

 

 

Å 451PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nysved (Långserum) barrskog

 

 

Å 452PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lången lövskog

 

 

Å 453PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Långserum kulturlandskap

 

 

Å 454PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Långserum barr- och lövskog

 

 

Å 455PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Djupdalsberget hällmarksskog och rasbrant

 

 

Å 456PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Svartgöl barrskog

 

 

Å 457PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ljusgöl-Svingöl våtmark

 

 

Å 458PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fredriksberg barrskog

 

 

Å 459PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Tasvik barr- och strandskog

 

 

Å 460PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ramshäll barrskog

 

 

Å 461PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ramshäll rasbrant och granskog

 

 

Å 462PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Rävberget rasbrant och hällmarksskog

 

 

Å 463PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Salvedal bäckravin

 

 

Å 464PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Borken klarvattensjö

 

 

Å 465PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Yxningen och Borkhultsdalgången

 

 

Å 466PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Yxningen klarvattensjö

 

 

Å 467PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Tasvik aspskog

 

 

Å 468PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sjöberga källpåverkad barrskog

 

 

Å 469PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Långserumsbergen barrskog

 

 

Å 470PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hunsale udd barrskog

 

 

Å 471PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Skinnebo barrskog

 

 

Å 472PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Solliden rasbrant

 

 

Å 473PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Borkhultsån vattendrag

 

 

Å 474PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Borkhults herrgård lövskogslund

 

 

Å 475PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Borkhult allé

 

 

Å 476PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Borkhultsån lövskog

 

 

Å 477PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Byberget rasbrant och hällmarksskog

 

 

Å 478PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Borkhults gård hagmark

 

 

Å 479PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Borkhults gård lövskog

 

 

Å 480PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hästenäs hällmarksskog

 

 

Å 490PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hästenäs barrskog

 

 

Å 492PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hästgöl sumpskog

 

 

Å 493PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Yxnerums kyrka grova ekar

 

 

Å 497PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Yxnerums kyrka allé

 

 

Å 498PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Östantorp bäckravin

 

 

Å 499PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hästenäs kyrkskog naturreservat

 

 

Å 500PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ögat hällmarksskog

 

 

Å 501PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Jällsjön rasbrant

 

 

Å 502PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Östantorp tallrismosse och barrskog

 

 

Å 503PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hästenäs sumpskog och hällmarksskog

 

 

Å 504PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Berlin rasbrant

 

 

Å 505PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Goboeken grova ekar

 

 

Å 506PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Gobo bäck och bäckravin

 

 

Å 507PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bjurlången sumpskog och rasbrant

 

 

Å 508PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fröshult bergbrant

 

 

Å 509PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Stora Frödingen sjö

 

 

Å 510PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Stora Frödingen bergbrant

 

 

Å 511PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lilla Frödingen barrskog

 

 

Å 512PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sjösveden gräsmark

 

 

Å 513PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sjösveden barrskog

 

 

Å 514PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Tolen lövrik barrskog

 

 

Å 515PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Stora Skiren hällmarksskog

 

 

Å 516PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Torgölen hällmarksskog

 

 

Å 517PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Vegalla barrskogar

 

 

Å 518PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Olofsmålen sumpskog

 

 

Å 519PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hedingstorp bäckdråg

 

 

Å 520PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Röken lövrik barrskog

 

 

Å 521PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Olofsmålen rasbrant

 

 

Å 522PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Olofsmålen grova ekar

 

 

Å 523PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nåtsbo lövskog

 

 

Å 524PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nåtsbo grova lövträd

 

 

Å 525PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kungshäll grova ekar

 

 

Å 526PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Föltorp hage

 

 

Å 527PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Vargtorget barr- och sumpskog

 

 

Å 528PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nedre Sundtorp barrskog

 

 

Å 529PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Stockmossen barr- och sumpskog

 

 

Å 530PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Dalkarlskärret sumpskog

 

 

Å 531PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fagerhultsgölen barr- och sumpskog

 

 

Å 532PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Tillorp lövrik barrskog

 

 

Å 533PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Målbäck lövskog

 

 

Å 534PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Björkekrog hage

 

 

Å 535PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Örbågen hassellund

 

 

Å 536PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hemmingstorp hage och lövskog

 

 

Å 537PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Dala lövskogsbrant

 

 

Å 538PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Örsnäs hage

 

 

Å 539PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Stäcke hage och lövskog

 

 

Å 540PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Dalslund lövskog

 

 

Å 541PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Dala säteri allé

 

 

Å 542PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Dala hage och lövskog

 

 

Å 543PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Dala betad lövskog

 

 

Å 544PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Björkkärret våtmark

 

 

Å 545PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Golvsätter hage

 

 

Å 546PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lilla Sarpebo hage

 

 

Å 547PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Horns gård hage

 

 

Å 548PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Taforsa hage och hässle

 

 

Å 549PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Mörtsjön källpåverkad mark

 

 

Å 550PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Mörtsveden hage

 

 

Å 551PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Torstorp grova ekar

 

 

Å 552PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Vässentorp ekhage och lövskog

 

 

Å 553PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fågeleke ekhage

 

 

Å 554PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Stämmantorp grova ekar

 

 

Å 555PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Tjusentorp lövskog

 

 

Å 556PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kattorp rasbrant

 

 

Å 557PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kattorp åsrygg och hage

 

 

Å 558PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Torpa bäckravin

 

 

Å 559PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Röstenssjön sumpskog

 

 

Å 560PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lilla Björksved hage

 

 

Å 561PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ängfall lövskog

 

 

Å 562PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Muggebo ekhage och lövskog

 

 

Å 563PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Löten ekhage

 

 

Å 564PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viggebyholm hage och lövskog

 

 

Å 565PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Orräng ekhage och lövskog

 

 

Å 566PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lundby Holme tallskog

 

 

Å 567PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Grebo strandäng

 

 

Å 568PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Stentomta lövskog

 

 

Å 569PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Melskog hage

 

 

Å 570PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Melskog allé

 

 

Å 571PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Grebo förskola hällmarkskog

 

 

Å 572PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Grebo hage

 

 

Å 573PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Rösten ekhage

 

 

Å 574PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sågarviken barrskog

 

 

Å 575PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Aspviken lövskog

 

 

Å 576PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lilla Dala ekhage

 

 

Å 577PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lilla Dala rasbrant

 

 

Å 578PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ärlången sjö

 

 

Å 579PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norrbyön lövrik barrskog

 

 

Å 580PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Käringberget barrskog

 

 

Å 581PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Käringberget lövskogsbryn

 

 

Å 582PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bostorp lövskog

 

 

Å 583PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norrby hällmarkskog och rasbrant

 

 

Å 584PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Spökarebacken lövskog

 

 

Å 585PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ekbacken tallskog

 

 

Å 586PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norrbyholm lövskog

 

 

Å 587PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norrby hage

 

 

Å 588PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norrby lövskog och hage

 

 

Å 589PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Katrineberg hage

 

 

Å 590PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Katrineberg allé

 

 

Å 591PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Redinge Lillgård ekhage

 

 

Å 592PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Björksätter hage och lövskog

 

 

Å 593PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Redinge lövdungar

 

 

Å 594PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Önstorp ekhage

 

 

Å 595PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lövviksvägen grov ek

 

 

Å 596PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lövvik grova ekar

 

 

Å 597PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bersbo lövskog och hage

 

 

Å 598PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bersbo tallskog

 

 

Å 599PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bersbo grov tall

 

 

Å 600PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bersbo gruvor

 

 

Å 601PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kungsvik lövskog

 

 

Å 602PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kungsberg lövskog

 

 

Å 603PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kungsvikstorp hage

 

 

Å 604PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Taforsaån våtmark

 

 

Å 605PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Vinhagen hage

 

 

Å 606PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Grindstugan lövskog

 

 

Å 607PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Djurgården lövskog

 

 

Å 608PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Herrsätter hage

 

 

Å 609PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Herrsätters gård

 

 

Å 610PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Brink ekskog

 

 

Å 611PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Strålången barrskog

 

 

Å 612PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Torpängen lövskog och hage

 

 

Å 613PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Strålången sjö

 

 

Å 614PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Brohagen lövskog

 

 

Å 615PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hagtorp lövskog och hage

 

 

Å 616PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sadelmakartorp lövskog

 

 

Å 617PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sluttorp hage

 

 

Å 618PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Eksätter hage

 

 

Å 619PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hultsätter lövskog och hage

 

 

Å 620PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bårnäs lövskog och hage

 

 

Å 621PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Värna Kyrkeby hage

 

 

Å 622PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Värnasjön strandäng

 

 

Å 623PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Saxtorp hage och blandskog

 

 

Å 624PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norrgården Värna hage

 

 

Å 625PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norra Värna hage

 

 

Å 626PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Björkhult hage och lövskog

 

 

Å 627PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nysätter ekhage

 

 

Å 628PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ytterby hage

 

 

Å 629PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Värnäs lövskog

 

 

Å 630PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ytterby rasbrant

 

 

Å 631PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Värnäs rasbrant

 

 

Å 632PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Rättvisan blandskog

 

 

Å 633PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kuntebomossen grov tall

 

 

Å 634PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Missmyra lövskog

 

 

Å 635PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Risten barrskogsbranter

 

 

Å 636PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Valberget utsiktspunkt

 

 

Å 637PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Missmyra barrskog

 

 

Å 638PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Högboda strandskog

 

 

Å 639PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Högboda betad skog

 

 

Å 640PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Högboda isälvsavlagringar

 

 

Å 641PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Svensjön barrskog

 

 

Å 642PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Valsinge lövskogsbryn

 

 

Å 643PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lakvik barr- och sumpskog

 

 

Å 644PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Östra Valsinge barrskog

 

 

Å 645PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Breddalsgölen våtmark

 

 

Å 646PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Byrum viltvatten

 

 

Å 647PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Byrumsbadet rasbrant

 

 

Å 648PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Karlsdal sydbrant

 

 

Å 649PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Karlsdal barr- och sumpskog

 

 

Å 650PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Byrum hage

 

 

Å 651PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Höstbäck lövskog och hage

 

 

Å 652PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Mörkedal hage

 

 

Å 653PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ämtgölen-Mörkedal barrskog

 

 

Å 654PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ämtgölen våtmark

 

 

Å 655PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ekhammar lövrik barrskog

 

 

Å 656PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Näset grov ek

 

 

Å 657PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lilla Skiren sumpskog

 

 

Å 658PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lilla Skiren rasbrant och hällmarksskog

 

 

Å 659PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lilla Skiren(Odens högar) källsjö och vittringsgrus

 

 

Å 660PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Odensgölen grova lövträd

 

 

Å 661PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Odensgöl park- och gårdsmiljö

 

 

Å 662PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sandgölsmossen våtmark

 

 

Å 665PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sandgölsmossen barrskog

 

 

Å 666PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Åketorp aspskog

 

 

Å 667PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Axsjön våtmark

 

 

Å 668PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sjöberga hage

 

 

Å 669PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sjöberga lövskog och hage

 

 

Å 670PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ommen slättsjö

 

 

Å 671PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Villsjö hage och lövskog

 

 

Å 672PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fornborg SO Värnässjön sydbrant

 

 

Å 673PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Björkö hage

 

 

Å 674PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Öbosjön våtmark

 

 

Å 675PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Öbosjön igenväxande ekhage

 

 

Å 676PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Öö-gård hage och lövskog

 

 

Å 677PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Öö hage

 

 

Å 678PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bråta hage

 

 

Å 679PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Björsäter sumpskog

 

 

Å 680PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Björsäter löv- och blandskog

 

 

Å 681PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Björsäter grova ekar

 

 

Å 682PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Blidsäter hage och blandskog

 

 

Å 683PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Gastekarna grova ekar

 

 

Å 684PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Stora Bergshagen grova ekar

 

 

Å 685PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hemsjö gård ekhage

 

 

Å 686PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hemsjön ekhage

 

 

Å 687PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Annelund ekhage och blandskog

 

 

Å 688PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hemsjön bäck

 

 

Å 689PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Långö barrskog

 

 

Å 690PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lilla Kinäs jättegryta

 

 

Å 691PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kinäs hage och grova ekar

 

 

Å 692PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hulthagen ekhage

 

 

Å 693PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Klacksäter viltvatten

 

 

Å 694PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Käringholmen hage

 

 

Å 695PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nyhult hage och aspskog

 

 

Å 696PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Klacketorp hage

 

 

Å 697PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Klacksäter hage

 

 

Å 698PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Eklund ekhage och ekskog

 

 

Å 699PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norra och södra Teden slättsjöar

 

 

Å 700PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ekhult hage

 

 

Å 701PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ekhult park- och gårdsmiljö

 

 

Å 702PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ekhult ekskog

 

 

Å 703PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norra Teden lövskog

 

 

Å 704PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Skärdalaeken grov ek

 

 

Å 705PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Skärdala hage och lövskog

 

 

Å 706PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bomelstorp hage och lövskog

 

 

Å 707PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Säter hage och lövskog

 

 

Å 708PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sankt Ola berghäll

 

 

Å 709PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Stora Vissvik viltvatten

 

 

Å 710PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Stora Vissvik lövskog

 

 

Å 711PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hövern sjö

 

 

Å 712PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lund ekhage

 

 

Å 713PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lund ekskog

 

 

Å 714PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Adelsnäs ladugård grov ek

 

 

Å 715PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Adelsnäs ladugård ekdunge

 

 

Å 716PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Smedjegårdens ekskog

 

 

Å 717PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nya Sunneborg grov ek

 

 

Å 718PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sunneborg trädbärande hage

 

 

Å 719PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Gamla Sunneborg grov ek

 

 

Å 720PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sunneborg ekbestånd

 

 

Å 721PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Arkens ekskog

 

 

Å 722PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Smedstorps lövskog

 

 

Å 723PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kyrkogatans allé

 

 

Å 724PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Åtvidsnäs ekhage

 

 

Å 725PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Åtvidsnäs grova ekar

 

 

Å 726PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Humpa bäck

 

 

Å 727PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Humpa barrträd

 

 

Å 728PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Östantorp lövskogsområden

 

 

Å 729PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Edberga grov tall

 

 

Å 730PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fornlunden lövskog

 

 

Å 731PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Edberga grova ekar

 

 

Å 732PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hasselbacken ekskog

 

 

Å 733PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Humpa grov lönn

 

 

Å 734PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ingatorpsvägen grova lindar

 

 

Å 735PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nya Kyrkogården bäck

 

 

Å 736PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nya Kyrkogården grov ek

 

 

Å 737PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nya Kyrkogården grova granar

 

 

Å 738PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bruksgatan allé

 

 

Å 739PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Östantorpsvägen allé

 

 

Å 740PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Östantorpsvägen grov lönn

 

 

Å 741PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kaplansgatan grova ekar

 

 

Å 742PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Adelsnäsvägen allé

 

 

Å 743PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bysjön grova ekar

 

 

Å 744PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kammarbovägen grov alm

 

 

Å 745PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Centralskolan grova lövträd

 

 

Å 746PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Västantorpsvägen ekdunge

 

 

Å 747PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Slevringevägen grov ek

 

 

Å 748PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Skogvaktarevägen ekdunge

 

 

Å 749PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Golfrestaurangen grov ek

 

 

Å 750PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Golfbanan ekdungar

 

 

Å 751PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Slevringe blandskog

 

 

Å 752PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Slevringe trädbärande hage

 

 

Å 753PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ängefall ekdunge

 

 

Å 754PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Golfbanan ekdunge

 

 

Å 755PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Basthagen grov lind

 

 

Å 756PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Garpan ädellövområden

 

 

Å 757PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Basthagen vattensamling

 

 

Å 758PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Mosippevägen grova ekar

 

 

Å 759PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Basthagen ädellövskog

 

 

Å 760PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Basthagen hällmarkstallkog

 

 

Å 761PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Basthagen grova ekar

 

 

Å 762PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Folkparken granskog

 

 

Å 763PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Axels park ädellövskog

 

 

Å 764PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Erik Görans park ekdunge

 

 

Å 765PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Axels väg grov ek

 

 

Å 766PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Axels väg grov dubbelstammig ek

 

 

Å 767PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Gamla kyrkan grova lindar

 

 

Å 768PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Stora kyrkan park

 

 

Å 769PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Svennbergsvägen grov ask

 

 

Å 770PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sjukhusgatan allé

 

 

Å 771PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kulturhuset ädellövspark

 

 

Å 772PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ålundamagasinet

 

 

Å 773PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sporthallen grov ek

 

 

Å 774PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Stallet grov ek

 

 

Å 775PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sjukhusgatan grov alm

 

 

Å 776PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Slaggboet grova träd

 

 

Å 777PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Stenhusgatan allé

 

 

Å 778PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Folkparken ekskog

 

 

Å 779PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Folkparken grov ek

 

 

Å 780PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Louiseparken ekdunge

 

 

Å 781PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Adelswärdsgatan grov ek

 

 

Å 782PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Adelswärdsgatan grova ekar

 

 

Å 783PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Oxtorgsgatan grova ekar

 

 

Å 784PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kalkugnsvägen lövdunge

 

 

Å 785PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Järnvägsgatan allé

 

 

Å 786PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Järnvägsgatan ädellövdunge

 

 

Å 787PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bryggaregatan allé

 

 

Å 788PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Järnvägsgatan ädellövdunge

 

 

Å 789PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Håckla grov ek

 

 

Å 790PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Åtvidsnäs ädellövskog

 

 

Å 791PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Borthåckla ekskog

 

 

Å 792PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Borthåckla grov ek

 

 

Å 793PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Håckla ekskog

 

 

Å 794PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Håckla reningsverk grov ek

 

 

Å 795PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Framhåckla grov ek

 

 

Å 796PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Skogstorpet ekskog

 

 

Å 797PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Eksätter löv- och ekområden

 

 

Å 798PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Långbrott ekskog

 

 

Å 799PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Långbrott blandskog

 

 

Å 800PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bäckfall ekhage

 

 

Å 801PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Långbrottsgatan grov ek

 

 

Å 802PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Långbrott ekdunge

 

 

Å 803PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lillsvängen ädellövskog

 

 

Å 804PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nygårdsvägen allé

 

 

Å 805PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nygård blandskog

 

 

Å 806PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Krutkällaren grov ask

 

 

Å 807PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Krutkällaren grov oxel

 

 

Å 808PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Gökottekullen ekskog

 

 

Å 809PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Gökottekullen tallskog

 

 

Å 810PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nygård ekskog

 

 

Å 811PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Skogstorpet grov ek

 

 

Å 812PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sörgårdsvägen grov ek

 

 

Å 813PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Dalgatan barrskog

 

 

Å 814PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bottnarna ekdunge

 

 

Å 815PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bestorpehagen ekdunge

 

 

Å 816PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Slevringe grova ekar

 

 

Å 817PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Mälingsbo ekdunge

 

 

Å 818PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bottnarna hällmarkstallskog

 

 

Å 819PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nygård hällmarkstallskog

 

 

Å 820PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Dalgatan blandskog

 

 

Å 821PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Mälingsbo grov ek

 

 

Å 822PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Orrholmen ekskog

 

 

Å 823PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Orrholmen grov ek

 

 

Å 824PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Orrholmen ekdunge

 

 

Å 825PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lillgårdsvägen grova ekar

 

 

Å 826PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Mälingsbovägen ekskog

 

 

Å 827PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nygård grov alm

 

 

Å 828PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nygård grov tall

 

 

Å 829PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nygårdsvägen blandskog

 

 

Å 830PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hinrikstorp grov ek

 

 

Å 831PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Industrigatan ekdunge

 

 

Å 832PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Industrigatan lövdunge

 

 

Å 833PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Industrigatan ekskog

 

 

Å 834PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Industrigatan ädellövskog

 

 

Å 835PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ryttargränd grova träd

 

 

Å 836PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hinrikstoprs torplämning grov ek

 

 

Å 837PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hinrikstorp blandskog

 

 

Å 838PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bergshybbeln ekdunge

 

 

Å 839PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Berg grov ek

 

 

Å 840PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Berg ekdunge

 

 

Å 841PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sunnebovägen grov ek

 

 

Å 842PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Berg Sörgården trädbärande hage

 

 

Å 843PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norrgården ekdunge

 

 

Å 844PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norra Botorp blandskog

 

 

Å 845PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hinrikstorp blandskog

 

 

Å 846PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hagaberg grov ek

 

 

Å 847PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fågelsången ekskog

 

 

Å 848PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fågelsången grova ekar

 

 

Å 849PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sockertoppen blandskog

 

 

Å 850PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hagaberg grova lindar

 

 

Å 851PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kyrkängskullen lövskog

 

 

Å 852PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Vrånghult åkerholmar

 

 

Å 853PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Vrånghult trädbärande hage

 

 

Å 854PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Vrånghult grov ek

 

 

Å 855PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Stora Örsätter grov ek

 

 

Å 856PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Skjutbanan ekdunge

 

 

Å 857PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Västergården lövskog

 

 

Å 858PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norra Botorp åkerholme

 

 

Å 859PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Petersborg blandskog

 

 

Å 860PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Petersborg ekskog

 

 

Å 861PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Berghagen grova ekar

 

 

Å 862PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Berghagen grov ek

 

 

Å 863PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Stora Örsätter ekdunge

 

 

Å 864PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bondstugan grova ekar

 

 

Å 865PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bondstugan ekskog

 

 

Å 866PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Berghagen ekdunge

 

 

Å 867PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bondstugan ekdunge

 

 

Å 868PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Uddhagen ekskog

 

 

Å 869PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Stora Örsätter lövskog

 

 

Å 870PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Örsätter företagspark ekdunge

 

 

Å 871PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Västergården hage

 

 

Å 872PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Åtvids-Torp ekdunge

 

 

Å 873PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Jarlmossen ekdunge

 

 

Å 874PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Åtvids-Torp grov ek

 

 

Å 875PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Åstugan ekbestånd

 

 

Å 876PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Gästgivaregården ekskog

 

 

Å 877PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Skolköket ädellövträd

 

 

Å 878PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Åtvids-Torp Östergård grov ek

 

 

Å 879PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Byberget almdunge

 

 

Å 880PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Borkhult ekskog

 

 

Å 881PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Yxnerums kursgård ekskog

 

 

Å 882PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Borkhult bäck

 

 

Å 883PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Melskog öppen hage

 

 

Å 884PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Melskog gammal tall

 

 

Å 885PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lagerlunda öppen hage

 

 

Å 886PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Melskog tallskog

 

 

Å 887PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lagerlunda hage

 

 

Å 888PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Grebo småvatten

 

 

Å 889PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Grebo dike

 

 

Å 890PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Melskog hällmarksskog

 

 

Å 891PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Melskog trädbärande hage

 

 

Å 892PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Björkliden liten åkerholme

 

 

Å 893PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Björkliden åkerholme

 

 

Å 894PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Björkliden gammal ek

 

 

Å 895PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Strömshult gammalt grustag

 

 

Å 896PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Klockaregården obetad hagmark

 

 

Å 897PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Klockaregården gammal ek

 

 

Å 898PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Klockaregården ädellövskog

 

 

Å 899PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Klockaregården blandskog

 

 

Å 900PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Klockaregården ek

 

 

Å 901PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Klockaregården lövskog

 

 

Å 902PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Dammen lövskog

 

 

Å 903PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Orräng bäck och strand

 

 

Å 904PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Orräng ekbevuxen åkerholme

 

 

Å 905PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Orräng öppen hage

 

 

Å 906PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Orräng ekhage

 

 

Å 907PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Muggebo lövskogsbrant

 

 

Å 908PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viggebyholm ekbryn

 

 

Å 909PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viggebyholm grov ek

 

 

Å 910PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viggebyholm ek

 

 

Å 911PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viggebyholm lövskog

 

 

Å 912PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viggebyholm lövskogsbrant

 

 

Å 913PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viggebyholm öppen hage

 

 

Å 914PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viggebyholm betesmark

 

 

Å 915PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viggebyholm grov ek

 

 

Å 916PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viggebyholm grov ek

 

 

Å 917PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viggebyholm grov tall

 

 

Å 918PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viggebyholm grov ek

 

 

Å 919PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viggebyholm grov asp

 

 

Å 920PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viggebyholm grov ek

 

 

Å 921PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viggebyholm grov ek

 

 

Å 922PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viggebyholm grov ek

 

 

Å 923PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viggebyholm grov tall

 

 

Å 924PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viggebyholm grov ek

 

 

Å 925PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viggebyholm grov lönn

 

 

Å 926PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viggebyholm grov ask

 

 

Å 927PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viggebyholm grova askar

 

 

Å 928PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viggebyholm trädbärande hage

 

 

Å 929PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viggebyholm vidkronig ek

 

 

Å 930PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viggebyholm trädbärande hage

 

 

Å 931PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viggebyholm grov tall

 

 

Å 932PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viggebyholm tallskog

 

 

Å 933PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Löten grov ek

 

 

Å 934PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viggebyholm grov tall

 

 

Å 935PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viggebyholm grov ek

 

 

Å 936PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viggebyholm ek och eklåga

 

 

Å 937PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Viggebyholm asplund

 

 

Å 938PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ärlångens södra strand tallskog

 

 

Å 939PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ärlångens södra strand grov ek

 

 

Å 940PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ärlångens södra strand grov tall

 

 

Å 941PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Vångsviken tallskog

 

 

Å 942PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sågen tallskog

 

 

Å 943PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Grebo grov tall

 

 

Å 944PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Grebo tallskog

 

 

Å 945PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Grebo kyrka ädellövträd

 

 

Å 946PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Grebo kyrka ädellövdunge

 

 

Å 947PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Grebo kyrka blandskog

 

 

Å 948PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lundby grov ek

 

 

Å 949PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lundby ädellövskog

 

 

Å 950PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Grebo hällmarksskog

 

 

Å 951PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bäckstigen grov ek

 

 

Å 952PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Grebo grov ek

 

 

Å 953PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Grebo tallskog

 

 

Å 954PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Grebo lövrik tallskog

 

 

Å 955PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hackspettevägen grov ek

 

 

Å 956PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Tärnvägen grov asp

 

 

Å 957PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Tärnvägen grov ek

 

 

Å 958PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Domherrevägen aspdunge

 

 

Å 959PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Domherrevägen grov ek

 

 

Å 960PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Mårsäng barrskog

 

 

Å 961PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Mårsäng aspar

 

 

Å 962PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Mårsäng tallskog

 

 

Å 963PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Björkhamra blandskog

 

 

Å 964PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Tallåsa tallskog

 

 

Å 965PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Björkhamra barrskog

 

 

Å 966PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Redinge Lillgård tallskog

 

 

Å 967PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Björkhamra grov ek

 

 

Å 968PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Redinge Lillgård hassellund

 

 

Å 969PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Redinge Lillgård viltvatten

 

 

Å 970PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Redinge öppen hage

 

 

Å 971PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kommehavsgölen dödisgrop

 

 

Å 972PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Björksätter ekar

 

 

Å 973PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Redinge tallskog

 

 

Å 974PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Redinge tall

 

 

Å 975PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Redinge tallar

 

 

Å 976PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Redingevägen tallar

 

 

Å 977PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Björknäs aspdunge

 

 

Å 979PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Haraldshus tallskog

 

 

Å 980PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ekhult tallskog

 

 

Å 981PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norrby trädbärande hage

 

 

Å 982PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Melby tallskog

 

 

Å 983PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bostorp öppen hage

 

 

Å 984PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bostorp hage

 

 

Å 985PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Melby hällmarksskog

 

 

Å 986PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lundby gammal apel

 

 

Å 987PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lundby gräsmark

 

 

Å 988PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lundby ädellövskog

 

 

Å 989PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Melby vass och alsumpskog

 

 

Å 990PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norrby Storgård lövdunge

 

 

Å 991PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norrby Storgård åkerholme

 

 

Å 992PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norrby åkerholme

 

 

Å 993PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norrby ekskog

 

 

Å 994PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norrby hällmarksskog

 

 

Å 995PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norrby öppen hage

 

 

Å 996PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norrbyholm blandskog

 

 

Å 997PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norrbyholm trädbärande hage

 

 

Å 998PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norrby lövskogsdunge

 

 

Å 999PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norby Storgård tallskog

 

 

Å 1000PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norrby tallskog

 

 

Å 1001PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norrby Storgård öppen hage

 

 

Å 1002PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Spökarebacken blandskog

 

 

Å 1003PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Spökarebacken gammal asp

 

 

Å 1004PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Spökarebacken tallbestånd

 

 

Å 1005PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Spökarebacken aspdunge

 

 

Å 1006PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Spökarebacken grov asp

 

 

Å 1007PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Spökarebacken hällmarkskog

 

 

Å 1008PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Spökarebacken tallskog

 

 

Å 1009PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norrbyvägen hällmarksskog

 

 

Å 1010PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norrbyvägen tallskog

 

 

Å 1011PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norrby gammal asp

 

 

Å 1012PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norrby blandskog

 

 

Å 1013PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norrby gård hällmarksskog

 

 

Å 1014PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norrby hage

 

 

Å 1015PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norrby betespräglad skog

 

 

Å 1016PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norrby barrskog

 

 

Å 1017PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norrby Storgård hällmarksskog

 

 

Å 1018PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norrby hällmarkstallskog

 

 

Å 1019PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Norrby lövskog

 

 

Å 1020PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Dalshult tallskog

 

 

Å 1021PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Dalshult hällmarksskog

 

 

Å 1022PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Skogslund grustag

 

 

Å 1023PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Katrineberg ekskog

 

 

Å 1024PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Katrineberg öppen hage

 

 

Å 1025PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Katrineberg lövdunge

 

 

Å 1026PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Katrineberg hällmarksskog

 

 

Å 1027PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Katrineberg trädbärande hagmark

 

 

Å 1028PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Katrineberg ädellövdunge

 

 

Å 1029PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Grebo Hackspettevägen ekdunge

 

 

Å 1030PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Koppardy hällmarksskog

 

 

Å 1031PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Björksätter ekskog

 

 

Å 1032PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Asketorpegölen mosse och sumpskogar

 

 

Å 1033PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Mörtsveden tallmosse och sumpskog

 

 

Å 1034PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Mörtsveden sumpskog

 

 

Å 1035PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Skandalen lövskogslund

 

 

Å 1036PDF

 

 

2016-16-15

 

 

NV Nedre Sundtorp barrnaturskog

 

 

Å 1037PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Tollstorp blandsumpskog

 

 

Å 1039PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Rösten rasbrant

 

 

Å 1040PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Storkärr gamla tallar

 

 

Å 1041PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ytterby naturreservat skogsbete

 

 

Å 1042PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Missmyra våtmark

 

 

Å 1043PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hallonsveden lövsumpskog

 

 

Å 1044PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Båtvik hällmarksskog

 

 

Å 1045PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Båtvik lövrik barrnaturskog

 

 

Å 1046PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Båtviksudden bergbrant

 

 

Å 1047PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nyhägn lövrik barrnaturskog

 

 

Å 1048PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Högboda naturreservat barrskog

 

 

Å 1049PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Mulstad barrnaturskog

 

 

Å 1050PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hundsmosseviken bergbrant

 

 

Å 1051PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hammaren aspskog

 

 

Å 1052PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Byrum lövnaturskog

 

 

Å 1053PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bråta blandsumskog

 

 

Å 1054PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Villsjö hällmarksskog

 

 

Å 1055PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Klacksäter hällmarksskog

 

 

Å 1056PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Klacksäter skogsbete

 

 

Å 1057PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Käringtrötteberget blandskog

 

 

Å 1058PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hagen grov ek

 

 

Å 1059PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hagen lövskog

 

 

Å 1060PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sandsätter ekbryn

 

 

Å 1061PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Käringtrötteberget allund

 

 

Å 1062PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Åketorp bergbrant och hällmarksskog

 

 

Å 1063PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Åketorp bergbrant

 

 

Å 1064PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ekhammar barrnaturskog

 

 

Å 1065PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lilla Målstena blandsumpskog

 

 

Å 1066PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Odensgöls naturreservat barrskog

 

 

Å 1067PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Älgberget hällmarksskog

 

 

Å 1068PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sågen bergbrant

 

 

Å 1069PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Odensgölen barrskog

 

 

Å 1070PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Skireklint hällmarksskog och sumpskog

 

 

Å 1071PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Svartgöl skvattrammosse

 

 

Å 1072PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Svartgöl skvattram- och hällmarstallskog

 

 

Å 1073PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Borken mosaikartat bryn

 

 

Å 1074PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fröshult lövskog

 

 

Å 1075PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Stora Frödingen barrskog

 

 

Å 1076PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Yxnerum ekbestånd

 

 

Å 1077PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Yxnerum kyrkbäcken

 

 

Å 1078PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Taggen bäck

 

 

Å 1079PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Antverpen bäck

 

 

Å 1080PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Antverpeviken brant

 

 

Å 1081PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Högberget hällmarksskog

 

 

Å 1082PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Karviksholmarna tallskog

 

 

Å 1083PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Borkhult skvattramtallmosse

 

 

Å 1084PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Långserum Österskog barrnaturskog

 

 

Å 1085PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Forsbäcken aspskog

 

 

Å 1086PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Rävsalen lövrik barrnaturskog

 

 

Å 1087PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Mörkedal rasbrant

 

 

Å 1088PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fröjerum lövrik barrnaturskog

 

 

Å 1089PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fröjerum barrskog

 

 

Å 1090PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fröjerum hällmarksskog

 

 

Å 1091PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Härvelsbo barrnaturskog

 

 

Å 1092PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Härvelsbo hällmarksskog

 

 

Å 1093PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Frankfurt lövrik barrnaturskog

 

 

Å 1094PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Önhult hällmarksskog

 

 

Å 1095PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Adams kärr blandsumpskog

 

 

Å 1096PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Glypsdammen bäck

 

 

Å 1097PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Virkensdammen bäck

 

 

Å 1098PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Valken bäck

 

 

Å 1099PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kalvudden barrskog

 

 

Å 1100PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Åtvids-Falla hällmarksskog

 

 

Å 1101PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Följaren strandskog

 

 

Å 1102PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Häggtomta barrskog

 

 

Å 1103PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hagsätter barrskog

 

 

Å 1104PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Axsjön barrskog

 

 

Å 1105PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lilla Örsätter hagmark

 

 

Å 1106PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hemön tall- och lövskog

 

 

Å 1107PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Åtvids-Torp barrskog och fd skogsbete

 

 

Å 1108PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Åtvids-Torp barrskog

 

 

Å 1109PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Åtvids-Torp barrträd

 

 

Å 1110PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Åtvids-Torp tallskog

 

 

Å 1111PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Näset barrnaturskog

 

 

Å 1112PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Näset lövrik barrnaturskog

 

 

Å 1113PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Jarlmossen barrskog

 

 

Å 1114PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Amerika hällmarkstallskog

 

 

Å 1115PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Väster om Dalsjön barrskog

 

 

Å 1116PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Dalsjön barrskog

 

 

Å 1117PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Alserum Fållgölen barrskog

 

 

Å 1118PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Alserums gård hällmarksskog

 

 

Å 1119PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Alserum barrskog

 

 

Å 1120PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Alserum sprickdal

 

 

Å 1121PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Alserum blandsumpskog

 

 

Å 1122PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Alserum hällmarksskog

 

 

Å 1123PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Svenstorp barrskog

 

 

Å 1124PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sjöände bergbrant

 

 

Å 1125PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sågbäcken skogsbäck

 

 

Å 1126PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sundhagen barrskog och sumpskog

 

 

Å 1127PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Oxhagen barrskog

 

 

Å 1128PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Djävlemossarna sumpskog

 

 

Å 1129PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Löckrumsgöl skogsbäck

 

 

Å 1130PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Tingetorpsfåran vattendrag

 

 

Å 1131PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Märrhålet ravinskog

 

 

Å 1132PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Friggestorp tallskog

 

 

Å 1133PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bodsgård barrskog

 

 

Å 1134PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Löjbäcken skogsbäck

 

 

Å 1135PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Näset barrskog

 

 

Å 1136PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hägerstad barrskog

 

 

Å 1137PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Nystad barrskog

 

 

Å 1138PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hägerstad gransumpskog

 

 

Å 1139PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Edsviken rasbrant

 

 

Å 1140PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Grävsätter lövnaturskog

 

 

Å 1141PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kvarnån vattendrag

 

 

Å 1142PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Landbohov bergbrant

 

 

Å 1143PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Åkerhagen hällmarksskog

 

 

Å 1144PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Åbäckshov hällmarksskog

 

 

Å 1145PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lindalsgölen skogsgöl

 

 

Å 1146PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Åsens naturreservat löv- och barrskog

 

 

Å 1147PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Gorgbergets naturreservat barrnaturskog

 

 

Å 1148PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Sofielund barrskog

 

 

Å 1149PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Dagsberg barrskog

 

 

Å 1150PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Björklund aspskog

 

 

Å 1151PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Vernersberg lövskogslund

 

 

Å 1152PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Högsätter bäck

 

 

Å 1153PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Isedal barrskog

 

 

Å 1154PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bjärkebo barrskog

 

 

Å 1155PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fänån vattendrag

 

 

Å 1156PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hammaren lövrik barrnaturskog

 

 

Å 1157PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Strömsholm bäck

 

 

Å 1158PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Vittvik bäck

 

 

Å 1159PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Röhäll lövskog

 

 

Å 1160PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Röhäll bäck

 

 

Å 1161PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fivelsbo bäckravin

 

 

Å 1162PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kvarnbäcken skogsbäck

 

 

Å 1163PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Karlsholm barrskog

 

 

Å 1164PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Skiren lövskog

 

 

Å 1165PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Skiren aspskog

 

 

Å 1166PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kärrboängen bergbrant

 

 

Å 1167PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Stengölen barrnaturskog

 

 

Å 1168PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Stengölen bergbrant

 

 

Å 1169PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hemgölen brant

 

 

Å 1170PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Igelgölen barrnaturskog

 

 

Å 1171PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Öjantorp barrskog

 

 

Å 1172PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Öjantorp hällmarksskog

 

 

Å 1173PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Lilla Löpgöl hällmarksskog

 

 

Å 1174PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ämtenäsvägen hällmarksskog

 

 

Å 1175PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bredvik barrnaturskog

 

 

Å 1176PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Kohagsmossen barrskog

 

 

Å 1177PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Skinnebo brant

 

 

Å 1178PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hemgölen källa

 

 

Å 1179PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hemsjö aspskog

 

 

Å 1180PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Oxtorpet alkärr

 

 

Å 1181PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hemsjö Västergården grova tallar

 

 

Å 1182PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hemsjö Östergården tallskog

 

 

Å 1183PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Olofsmålen barrskog

 

 

Å 1184PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Stora Mörtgöl lövrik barrnaturskog

 

 

Å 1185PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Stora Mörtgöl barrskog

 

 

Å 1186PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Götängen hällmarksskog

 

 

Å 1187PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Spikkärret barrträd

 

 

Å 1188PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Rosenklinten barrnaturskog

 

 

Å 1189PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Dröghultehagen blandsumpskog

 

 

Å 1190PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Stormosseberget barrskog

 

 

Å 1191PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Karlsborg barrskog

 

 

Å 1192PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Bäckfall blandskog

 

 

Å 1193PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Edbergafältet grov ek

 

 

Å 1194PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Ruggkärret lövskog

 

 

Å 1195PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Tarant blandsumpskog

 

 

Å 1196PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Tarant barrskog

 

 

Å 1197PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Hallaholm ekskog

 

 

Å 1198PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Björkliden hällmarkskog

 

 

Å 1199PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Garpberget tallskog

 

 

Å 1200PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fågelsmålen lövskog

 

 

Å 1201PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Fågelsmålen grova ekar

 

 

Å 1202PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Tran ekhage

 

 

Å 1203PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Tran ekbryn

 

 

Å 1204PDF

 

 

2016-16-15

 

 

Tran lövrik barrblandskog och ekbryn

 

 

Å 1205PDF

 

 

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-16

Kontakt

Göran Börkén
Kommunekolog
0120-831 88

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se