Naturvårdsprogram för Åtvidabergs kommun

Naturvårdsprogrammet företräder naturvårdens intressen vid upprättande av planer, ärendehantering eller andra åtgärder. Det är också en allmän kunskapskälla om naturen och naturvård i kommunen.

Naturvårdsprogrammet består av tre delar.

Del 1 - Natur och naturvård i Åtvidaberg ger bakgrundsinformation och utgör ett faktaunderlag. Här beskrivs naturvårdsprogrammet, kommunens natur samt lagstiftning som berör naturvård. Här finns också förteckning över riksintressen, skyddad natur och rödlistade arter som finns i kommunen

Del 2 - Åtgärdsprogram 2016-2021 redovisar kommunens ambitioner och fortsatta arbete vad gäller naturvård. Åtgärdsprogrammet utgör den kommunala naturvårdens huvudsakliga verksamhet de närmaste åren.

Del 3 - Objektskatalog innehåller beskrivningar av kommunens mest värdefulla naturområden. Områdena redovisas geografiskt i ett kartskikt och beskrivs utifrån gjorda naturinventeringar och andra aktuella uppgifter.

I beslut den 15 juni 2016 beslutade Kommunfullmäktige i Åtvidabergs kommun att anta naturvårdsprogrammet som kunskaps- och planeringsunderlag samt att fastställa Del 2 Åtgärdsprogram 2016-2021 med strategier och åtgärder för kommunens naturvårdsarbete.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-16

Kontakt

Göran Börkén
Kommunekolog
0120-831 88

Läs mer

Naturvårdsprogram för Åtvidabergs kommun:

Del 1 - Natur och naturvård i ÅvidabergPDF

Del 2 - Åtgärdsprogram 2016-2021PDF

Del 3 - Karta och områdesbeskrivningar
Genom att i kartan tända skiktet med naturvårdsprogrammet och använda informationsverktyget kan man direkt se respektive områdesbeskrivning (som utskrivbar pdf)

Del 3 - Utdrag med inledande läsanvisning till objektskatalogenPDF

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se