Håcklasjöns rastpats vid riksvägen söderifrån mot Åtvidaberg

Guide till Åtvidabergs natur

En utflyktsguide har tagits fram under 2007 med kommunens naturvårdsprogram som grund. Guiden ger en översiktlig introduktion till naturen i kommunen och beskriver därefter 25 besöksvärda utflyktsmål.

Guiden finns i en tryckt version som delades ut gratis så länge upplagan räckte.  Guiden finns även tillgänglig för gratis nedladdning här på kommunens hemsida i PDF-format (se höger).

Kulla ängar ur Guide till Åtvidabergs natur
Längs vägen mellan Önhult och Mosshult ligger byn Kulla med anor från 1600-talet. En grusväg slingrar sig ner mellan kullarna och leder vidare till de ädellövskogar av främst lind, alm och ask som utgör själva reservatet. I skuggan under trädens lövkronor växer en frodig matta av olika lundväxter.
Ek vid Adelsnäs

En av kommunens grövsta ekar mäter nästan 8 meter i omkrets och står vid infarten till Adelsnäs.

Alla bilder är tagna ur Guide till Åtvidabergs Natur, © 2007. Från hemsidan är det fritt att kopiera guiden, eller delar av den, för eget privat bruk. För text- och bildmaterial gäller dock i övrigt lagen om upphovsmannarätt.
Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-17

Kontakt

Göran Börkén
Kommunekolog
0120-831 88
gatapark@atvidaberg.se

Läs mer

Guide till Åtvidabergs natur - 25 utflyktsmål

Guide till Åtvidabergs natur - 25 utflyktsmål

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se