Klagomål och synpunkter

Synpunkter och klagomål riktade mot förmyndare, gode män och förvaltare

Överförmyndarnämnden i Åtvidaberg är tillsynsmyndighet över förmyndare, gode män och förvaltares verksamhet i Åtvidabergs kommun. Om du har klagomål på hur en förmyndare, god man eller förvaltare sköter sitt uppdrag ska du alltså vända dig till överförmyndarnämnden.

Inkomna synpunkter och klagomål som riktas mot en förmyndare, god man eller förvaltare ska enligt förvaltningslagens regler om partsinsyn kommuniceras med berörd god man/förvaltare. När det är klart tar överförmyndarnämnden sedan ställning till om det behöver vidtas några åtgärder i ärendet, till exempel inleda ett tillsynsärende.

Ett sådant tillsynsärende är belagt med sekretess och överförmyndarnämnden är därför normalt förhindrad att återrapportera utgången av tillsynen till den som anmält klagomålet.

Om du har klagomål på hur överförmyndarnämnden sköter sitt uppdrag ska du vända dig till länsstyrelsen i Östergötland som är tillsynsmyndighet över överförmyndarverksamheten i Östergötlands län.

Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2013-09-05

Kontakt

Överförmyndarkontoret har öppet:

Tisdagar 10.00 – 14.00
Kommunhuset, Adelswärdsgatan 7 i Åtvidaberg

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt är vi tacksamma om besök i möjligaste mån bokas i förväg.

Telefon: Överförmyndarkontorets handläggare nås via Vimmerby kommuns växel 0492-76 90 00

Hemsida
Överförmyndare i samverkan

Postadress
Överförmyndare i samverkan
Vimmerby kommun
Stadshuset
598 81 Vimmerby

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se