Krav på samtycke från överförmyndarnämnden

Enligt gällande bestämmelser i föräldrabalken är den som är god man/förvaltare skyldig att inhämta överförmyndarnämndens samtycke till följande åtgärder:
 • Uttag av spärrade medel
 • Köp av aktier
 • Placering i försäkringar
 • Köp, försäljning och inteckning av fast egendom eller tomträtt
 • Köp, försäljning och pantsättning av bostadsrätt
 • Uthyrning av del eller hel fastighet
 • Utlåning av huvudmannens egendom
 • Upptagande av lån för huvudman
 • Driva en rörelse som medför bokföringsskyldighet
 • Försäljning av värdehandling som är deponerad eller registrerad på VP-konto
 • Arvskifte, överförmyndarnämndens godkännande måste ske innan skifte verkställs

I vissa fall ska även huvudmannen och eventuellt även närstående ge sitt samtycke till den tänkta åtgärden. En ansökan om samtycke ska därför lämnas in i god tid före före den tänkta åtgärden kommer att genomföras.

Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2012-01-16

Kontakt

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se