Förvaltarfrihetsbevis

När man ansöker om tillstånd från vissa myndigheter kan det krävas att man överlämnar ett bevis om att man inte har förvaltare. Det kan gälla den som till exempel ska vara ansvarig utgivare för periodisk skrift, den som ska ha trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, den som ska bli fastighetsmäklare eller advokat.

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas av överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i den kommun där du är folkbokförd.

Så ansöker du

Du som är skriven i Åtvidabergs kommun ska ansöka om förvaltarfrihetsbevis hos överförmyndarnämnden i Åtvidabergs kommun.

Innehåll i ansökan

Ansökan skickar du till överförmyndarnämnden och bifogar ett personbevis som inte är äldre än tre månader. Personbeviset ska innehålla uppgift om namn och folkbokföringsadress samt uppgift om datum för den senaste folkbokföringen. Som ändamål för personbeviset bör du ange, förvaltarfrihetsbevis.

Överförmyndarnämnden förser personbeviset med en stämpel som intygar att det inte finns några uppgifter om förvaltarskap registrerade hos nämnden.

Skicka till: Överförmyndare i samverkan, Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81 Vimmerby

Ansökan genom personligt besök

Du kan också få mer information eller göra din ansökan personligen genom ett besök i nämndens lokaler på kommunhuset, Adelswärdsgatan 7. Du ska ha ditt personbevis med dig.

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas utan avgift.

Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2015-01-08

Kontakt

Överförmyndarkontoret har öppet:

Tisdagar 10.00 – 14.00
Kommunhuset, Adelswärdsgatan 7 i Åtvidaberg

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt är vi tacksamma om besök i möjligaste mån bokas i förväg.

Telefon: Överförmyndarkontorets handläggare nås via Vimmerby kommuns växel 0492-76 90 00

Hemsida
Överförmyndare i samverkan

Postadress
Överförmyndare i samverkan
Vimmerby kommun
Stadshuset
598 81 Vimmerby

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se