Ensamkommande barn

Åtvidabergs kommun har  en gruppbostad, Ekboendet för ensamkommande  ungdomar. Boendet har 11 platser för ungdomar i åldern 16-18 år.

Åtvidabergs kommun jobbar med målsättningen att:

 • Ge trygga och goda uppväxtvillkor.
 • Ge ungdomen ett bra startpaket i kulturkompetens och utbildning.
 • Ge möjlighet att "slå rot" i Sverige och Åtvidaberg.

God man för ensamkommande barn
Varje ensamkommande asylsökande barn som kommer till Sverige har rätt att få en god man som kan företräda barnet i Sverige. Inget barn ska behöva stå utan ställföreträdare under sin tid i Sverige. Alla asylsökande barn får ett offentligt biträde som företräder barnet vid den rättsliga prövningen av asylfrågan. Godmanskapet upphör automatiskt när barnet fyller 18 år.

Den gode mannens uppdrag
En juridisk ställföreträdare i föräldrarnas/vårdnadshavares ställe, men en god man är inte en mamma eller en pappa

Den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga.

Exempel:

 • Ansöka om uppehållstillstånd (är oftast redan gjort när barnet kommer till boendet) – följa upp asylprocessen i samverkan med det offentliga biträdet
 • Biträda vid utredningar hos Migrationsverket
 • Besluta om boende och skolgång
 • Vid behov ansöka om kontaktperson eller andra bistånd enligt socialtjänstlagen
 • Ansöka om ekonomiska bidrag (studiebidrag och dyl.)
 • Ansöka om pass
 • Medverka till kontakt med anhöriga
 • Säkerställa att den unge får sjukvård och tandvård (kontaktperson/boende verkställer)

Undantag
Den gode mannen ansvarar inte för den dagliga omvårdnaden
Den gode mannen har inte försörjningsplikt

Vi söker dig som:

 • Har ett engagemang i barn och ungdomar
 • Som trivs med att samverka med andra
 • Som planerar din egen tid så att du kan följa med på besök/ på migrationsverket, skola, eller socialtjänsten.

Som god man för ensamkommande barn får du arvode varje månad.

Om du är intresserad av att veta mer om uppdrag som god man för dessa barn och ungdomar, vänligen hör av dig till överförmyndarkontoret eller om du är intresserad av att åta dig uppdrag som god man skicka in en intresseanmälan  till överförmyndaren.

Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2015-01-08

Kontakt

Överförmyndarkontoret har öppet:

Tisdagar 10.00 – 14.00
Kommunhuset, Adelswärdsgatan 7 i Åtvidaberg

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt är vi tacksamma om besök i möjligaste mån bokas i förväg.

Telefon: Överförmyndarkontorets handläggare nås via Vimmerby kommuns växel 0492-76 90 00

Hemsida
Överförmyndare i samverkan

Postadress
Överförmyndare i samverkan
Vimmerby kommun
Stadshuset
598 81 Vimmerby

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se