Anmälan om behov av god man

Berörda personer som tror att någon är i behov av god man kan anmäla detta till överförmyndarnämnden.

Skyldighet att anmäla behov av god man till överförmyndarnämnden

Följande skall enligt lag anmäla behov av god man till överförmyndaren/ överförmyndarnämnden

Socialnämnden - Enligt 5 kap 3 § socialtjänstförordningen skall socialnämnden anmäla behov av god man

Kommunen - Enligt lagen om särskild service till vissa funktionshindrade (LSS) skall kommunen anmäla till överförmyndaren/överförmyndarnämnden när en person är i behov av god man

Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården — enligt 2 § förordning om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården skall verksamhetschefer anmäla behov av god man till överförmyndaren/överförmyndarnämnden

Anmälan

När en anmälan om behov av god man lämnas in till överförmyndarnämnden är det viktigt att anmälan motsvarar de behov som den enskilde behöver hjälp med. För att nämnden skall kunna utreda behovet skall erforderliga handlingar bifogas anmälan. Om nämnden anser att behov av god man finns ansöker nämnden om god man hos tingsrätten. Det slutliga beslutet om att förordna god man fattas av tingsrätten.

Anmälan skall alltid innehålla personuppgifter för den som ansökan avser samt även kontaktuppgifter till nära anhöriga och till den eventuellt föreslagne gode mannen.  Det är viktigt att noga ange vilka omständigheter gör att godmanskap behöver anordnas. Redogör utförligt fysiska och psykiska funktionshinder eller andra svårigheter som motiverar godmanskap samt vad har gjort att behovet av hjälp har uppstått just nu. Beskriv utförligt den enskildes ekonomiska och sociala situation. Beskriv även så detaljerad som möjligt vilka konkreta åtgärder/handlingar gode mannen förväntas utföra. Ange även omfattningen av godmanskapet (bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person).

Använd gärna överförmyndarnämndens blankett vid anmälan. Se under rubriken Blanketter. 

Anmälan ska innehålla följande handlingar

Anmälan skickas till

Överförmyndaren, Åtvidabergs kommun, Box 206, 597 25 Åtvidaberg

Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2015-01-08

Kontakt

Överförmyndarkontoret har öppet:

Tisdagar 10.00 – 14.00
Kommunhuset, Adelswärdsgatan 7 i Åtvidaberg

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt är vi tacksamma om besök i möjligaste mån bokas i förväg.

Telefon: Överförmyndarkontorets handläggare nås via Vimmerby kommuns växel 0492-76 90 00

Hemsida
Överförmyndare i samverkan

Postadress
Överförmyndare i samverkan
Vimmerby kommun
Stadshuset
598 81 Vimmerby

Blanketter

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se